Program

7 maja, 2019

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków
Zobacz na mapie

Konferencja

8:00–9:45

Rejestracja

9:45–10:00

Otwarcie konferencji

dr Grzegorz Cebula

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Sesja I: Ocena wiedzy i umiejętności studentów

10:00–10:45

Pisanie pytań testowych

dr Konrad Jabłoński

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

10:45–11:05

Układanie egzaminu testowego

dr Janusz Janczukowicz

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

11:05–11:20

Ocena jakości egzaminu testowego

dr Michał Nowakowski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

11:20–11:30

Pytania i odpowiedzi – panel ekspercki

11:30–11:45

Przerwa kawowa

11:45–12:30

Przygotowywanie stacji Obiektywnego Strukturyzowanego Egzaminu Klinicznego (OSCE)

dr Monika Przestrzelska

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

12:30–12:50

Przygotowywanie przebiegu OSCE, wybór stacji, logistyka egzaminu

dr Małgorzata Szczepanek

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

12:50–13:05

Ocena jakości egzaminu OSCE

dr Agata Stalmach-Przygoda

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

13:05–13:15

Pytania i odpowiedzi – panel ekspercki

13:15–14:00

Przerwa obiadowa

Sesja II: Symulacja medyczna zasady prowadzenia ćwiczeń

14:00–14:20

Wstęp do zajęć – dlaczego musi być bezpiecznie?

dr Michał Nowakowski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

14:20–14:40

Symulator, pacjent symulowany, a może jedno i drugie?

dr Łukasz Pietrzyk

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

14:40–15:00

Jak napisać dobry scenariusz

dr Łukasz Gąsiorowski

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

15:00–15:20

Technik symulacji – złota rączka w centrum symulacji

mgr Piotr Ziemak

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

15:20–15:40

Przerwa

15:40–16:00

Prowadzenie scenariusza – możliwe pułapki, czyli między innymi o tym, czy należy zabijać manekin

mgr Jerzy Jaskuła

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

16:00–16:30

Jak poprowadzić dobry debriefing po symulowanym scenariuszu klinicznym

dr Anna Grodecka

Krakowskie Centrum Rozwoju Kompetencji

16:30–16:50

Jak i kiedy uczyć umiejętności technicznych

dr Agnieszka Skrzypek

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

16:50–17:10

Umiejętności miękkie, co to i dlaczego ważne

dr Grzegorz Cebula

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

17:10–17:30

Pytania i odpowiedzi – panel ekspercki

17:30

Zakończenie

8 maja, 2019

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum>
ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków
Zobacz na mapie

Konferencja Medical Education Forum 2019 - zadanie finansowane w ramach umowy 840/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Konferencja

9.00–9.20

Otwarcie konferencji, powitanie uczestników*

Komitet Organizacyjny

Sesja I: Wyzwania: rozwój wiedzy, konflikt, stres

9.20–9.45

Mam za dużo czasu: wyzwania dla kształcenia medycznego w świecie gwałtownie rosnącej wiedzy*

Prof. Adrian Freeman

University of Exeter Medical School, Wielka Brytania

9.45–10.10

Wpływ stresu na wyniki oceny: dobry, zły i brzydki*

Prof. José Miguel Pego

University of Minho, Portugalia

10.10–10.35

Kontrola konfliktu: wykorzystanie w ochronie zdrowia*

Prof. Hugh O'Doherty

Harvard Kennedy School, USA

10.35–11.00

Panel dyskusyjny

11.00–11.20

Przerwa

Sesja II: Okazje: umiejętności techniczne i miękkie

11.20–11.45

Pacjenci jako nauczyciele lub pacjenci jako partnerzy w edukacji medycznej: wykraczanie poza „bycie studium przypadku"*

Prof. Janusz Janczukowicz

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

11.45–12.10

Wzmacnianie kompetencji diagnostycznych*

Prof. Martin R. Fischer

Ludwig Maximilian University w Monachium, Niemcy

12.10–12.35

Wpływ świadomej praktyki i jej oceny na postawy, wiedzę i wyniki umiejętności klinicznych*

Prof. Brian Garibaldi

Johns Hopkins School of Medicine, USA

12.35–13.00

Symulacja w edukacji medycznej opartej na kompetencjach*

Prof. Matthew Sibbald

McMaster University, Kanada

13.00–13.25

Panel dyskusyjny

13.25–14.10

Przerwa obiadowa

Sesja III: Perspektywy w edukacji

14.10–14.30

Edukacja medyczna z perspektywy European Union of Medical Specialists*

Prof. Romuald Krajewski

President, UEMS

Prof. Vassilios Papalois

Secretary General, UEMS

14.30–14.50

Edukacja medyczna z perspektywy European Federation of Internal Medicine*

Prof. Rijk Gans

Chair, UEMS Section of Internal Medicine

14.50–15.10

Edukacja medyczna z perspektywy American College of Physicians*

Prof. Patrick C. Alguire

Senior Vice President Emeritus, American College of Physicians

15.10–15.30

Edukacja medyczna z perspektywy McMaster University*

Prof. Tricia K.W. Woo

Associate Professor, McMaster University

15.30–15.50

Panel dyskusyjny

15.50–16.10

Przerwa

Sesja IV: Możliwości: rozwój curriculum

16.10–16.30

Edukacja medyczna i zdrowie na świecie: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? Opowieść z Gujany*

Prof. Zahira Khalid

McMaster University, Kanada

16.30–16.50

Wprowadzenie tradycyjnej medycyny chińskiej do programów nauczania medycyny w krajach Zachodu*

Prof. Ka-Kit Hui

University of California, Los Angeles, USA

16.50–17.10

Dlaczego personel medyczny powinien uczyć się z lekcji Holocaustu: prezentacja Casebook on Bioethics and the Holocaust*

Dr. Tessa Chelouche

Department of Bioethics and the Holocaust, UNESCO Chair in Bioethics (Haifa)

17.10–17.30

Panel dyskusyjny

17.30

Zakończenie

* Wykład w języku angielskim tłumaczony symultanicznie na język polski

9 maja 2019

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków
Zobacz na mapie

Warsztaty

 10:00–12:00 Physicians and students (No places left)

Speakers and trainers:
Prof. Brian Garibaldi (Johns Hopkins School of Medicine, USA)
Max. number of participants: 25
Fee: 30 €
Eligible participants: Physicians and students
Duration: 2 hours

Rationale: Physicians spend little time at the bedside in the modern hospital. Lack of time at the bedside has led to a decline in fundamental skills such as the physical examination, and threatens the physician-patient relationship. Many clinicians lack the confidence to model and teach bedside skills in front of their colleagues and trainees. The Society of Bedside Medicine has created a toolbox to help clinicians improve their bedside skills, and to teach those skills to trainees. In this interactive session, we will practice three tools that can be easily incorporated at your home institution to improve bedside medicine skills. We will demonstrate and provide a teaching guide for a practical approach to the respiratory exam. We will model how to teach the cardiac exam using a hypothesis-driven approach by working through real cases using audience participation software. Finally, we will demonstrate the power of the 5-minute Bedside Moment (5M2) as a way to teach the physical exam. Participants will have the opportunity to create their own 5M2 that can be used as a teaching tool at their home institution.

Learning objectives: At the end of this workshop, participants will be able to:

  1. Perform and teach a practical approach to the bedside respiratory examination.
  2. Incorporate a hypothesis driven approach to the teaching and performance of the bedside physical examination.
  3. Create their own 5-minute Bedside Moment (5M2) to teach bedside skills to learners.

* warsztat w języku angielskim

 14:00–17:00 Lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, personel medyczny (Brak wolnych miejsc)

Prowadzący:
dr Agata Stalmach-Przygoda (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)
Maks. liczba uczestników: 25
Opłata: 130 zł
Uczestnicy: Lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni (personel medyczny)
Czas trwania: 3 godziny

Dlaczego: Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny jest jedną z możliwych form prowadzenia oceny umiejętności, zarówno na etapie przed- jak i podyplomowym. Badania dowodzą, że po odpowiednim przygotowaniu zarówno zadań jak i osób prowadzących podczas egzaminu ocenę, jest on skutecznym narzędziem do obiektywnej oceny studentów.
Podczas warsztatów ich uczestnicy na przykładzie stacji oceniającej umiejętność wykonywania wybranej części badania fizykalnego pacjenta zapoznają się z procesem przygotowywania pojedynczego zadania na egzemie OSCE.

Cele: Po zakończeniu warsztatu jego uczestnik będzie:

  1. Rozumiał koncepcję wykorzystania egzaminu OSCE do skutecznej oceny umiejętności studentów.
  2. Znał zasady tworzenia pojedynczych stancji OSCE.
  3. Znał zasady opracowywania i walidacji listy kontrolnej wykorzystanej do oceny wybranej umiejętności.

 10:00–13:00 Lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni (personel medyczny)

Prowadzący:
dr Konrad Jabłoński (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum) College, Poland)
Maks. liczba uczestników: 25
Opłata: 130 zł
Uczestnicy: Lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni (personel medyczny)
Czas trwania: 3 godziny

Dlaczego: Pytania testowe wielokrotnego wyboru mogą być skutecznym sposobem oceny efektów uczenia się. Testy wielokrotnego wyboru mają kilka potencjalnych zalet: wszechstronność, rzetelność i wiarygodność. Kluczem do skorzystania z tych zalet jest jednak umiejętność tworzenia dobrych pytań do testu wielokrotnego wyboru.

Cele: Po zakończeniu warsztatu jego uczestnik będzie:

  1. Znał zasady doboru treści pod kątem ważności, poziomu wymagań, reprezentatywności dla ocenianego materiału.
  2. Rozumiał strukturę i formy rdzenia pytania, znaczenie liczby i sposobu sformułowania dystraktorów.
  3. Potrafił używać różnych form pytań testowych.
  4. Potrafił tworzyć własne testy wielokrotnego wyboru.

* Warsztat w języku angielskim

American College of Physicans

We use cookies to ensure you get the best browsing experience on our website. Refer to our Cookies Information and Privacy Policy for more details.