Zaproszenie

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Po raz kolejny chcielibyśmy serdecznie zaprosić do uczestnictwa w Forum Edukacji Medycznej (Medical Education Forum), które się odbędzie w dniach 7–9 maja 2019 roku w Krakowie. Jest to kontynuacja cyklicznych spotkań nauczycieli akademickich, które odbywają się w Krakowie od 2012 roku.

Po raz pierwszy konferencję organizować będą wspólnie Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, McMaster University, kolebka evidence based medicine (EBM) i nauczania metodą opartą na rozwiązywaniu problemów (problem based learning, PBL), oraz Polski Instytut Evidence Based Medicine, we współpracy z European Federation of Internal Medicine (EFIM), European Union of Medical Specialists (UEMS) i American College of Physicians (ACP).

Do wygłoszenia wykładów zaproszono wybitnych polskich i zagranicznych wykładowców, którzy przedstawią najnowsze osiągniecia z zakresu edukacji medycznej.

Pierwszy dzień konferencji będzie prowadzony w języku polskim. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące przygotowania i organizacji egzaminów testowych, obiektywnych strukturyzowanych egzaminów klinicznych (OSCE) oraz prowadzenia zajęć dla studentów i personelu medycznego z wykorzystaniem symulacji wysokiej wierności.

Drugi dzień konferencji prowadzony będzie w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem na język polski. Światowi eksperci z uczelni takich jak McMaster University, Harvard Kennedy School, Johns Hopkins School of Medicine, poruszą m.in. zagadnienia wpływu stresu na wyniki oceny, rozwiązywania konfliktów czy roli pacjentów jako nauczycieli w kształceniu personelu medycznego.

Konferencji będą towarzyszyć warsztaty pokonferencyjne, podczas których doświadczeni nauczyciele podzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Bezpośredno po Forum Edukacji Medycznej w dniach 9–11 maja odbędzie się w Krakowie już po raz piąty McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM) – kurs podsumowujący najnowszą wiedzę z zakresu chorób wewnętrznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką edukacji medycznej do wzięcia udziału w konferencji i warsztatach oraz życzymy udanego pobytu w Krakowie!

W imieniu organizatorów konferencji

dr n. med. Piotr Gajewski

Mark Crowther, MD, MSc, FRCPC

dr n. med. Michał Nowakowski

We use cookies to ensure you get the best browsing experience on our website. Refer to our Cookies Information and Privacy Policy for more details.