Zaproszenie

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Wszystkich zainteresowanych tematyką edukacji medycznej zapraszamy do uczestnictwa w drugiej międzynarodowej konferencji Medical Education Forum (MEF), która się odbędzie w dniach 4–6 maja 2021 w Internecie. Jest to kontynuacja cyklicznych spotkań nauczycieli akademickich, które się odbywają w Krakowie od 2012 roku.

Konferencję organizują Polski Instytut Evidence Based Medicine, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum i McMaster University (kolebka evidence-based medicine [EBM] i problem-based learning [PBL]), we współpracy z European Union of Medical Specialists, European Federation of Internal Medicine, American College of Physicians, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Towarzystwem Internistów Polskich i wydawnictwem Medycyna Praktyczna.

Celem konferencji jest dostarczenie praktycznej wiedzy przydatnej na każdym poziomie edukacji medycznej. Eksperci z Polski, Europy i Ameryki Północnej wygłoszą wykłady poświęcone nowościom w metodologii nauczania medycyny.

Serdecznie zapraszamy grono pedagogiczne z Polski do udziału w Forum Edukacji Medycznej. 4 maja na stronie zostaną opublikowane bezpłatnie wykłady w języku polskim. Kontynuacją „polskiej sesji” będzie spotkanie dyskusyjne na żywo w dniu 6 maja z wykładowcami za pośrednictwem platformy ZOOM Webinar. Z powodów organizacyjnych wymagana jest wcześniejsza, bezpłatna rejestracja.

Mamy nadzieję, że tematyka MEF oraz renoma wykładowców skłonią Państwa do wzięcia udziału w tym jedynym takim wydarzeniu w Polsce poświęconym nauczaniu medycyny.

W imieniu organizatorów konferencji,

Piotr Gajewski
MD, PhD, FACP

Mark Crowther
MD, MSc, FRCPC

Michał Nowakowski
MD, PhD


Co-financed by the Polish Ministry of Education and Science within the program “Doskonała Nauka” (“Excellent Science”)

We use cookies to ensure you get the best browsing experience on our website. Refer to our Cookies Information and Privacy Policy for more details.