Авторы польского издания

dr hab. n. med. Krystian Adrych, prof. GUMed

Gdański Uniwersytet Medyczny

lek. Zuzanna Aleksander-Markuszewska

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

dr hab. n. zdr. Małgorzata Bała

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak

Ośrodek Chorób Serca Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław

prof. dr hab. n. med. Bogusława Baranowska

Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa

† prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi

Uniwersytet Mikołaja KopernikaCollegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

dr n. med. Aleksandra Batycka-Baran

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

lek. Ewa Bączyk

Hospicjum Palium, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk

Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Jacek Bednarek

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków

dr hab. med. n. Bronisław Bednarz

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Andrzej Beręsewicz

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

lek. Iwona Bestry

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

dr hab. n. med. Bogdan Biedunkiewicz

Gdański Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Maria Bieniaszewska

Gdański Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Barbara Bieńkiewicz

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. n. med. Grażyna Biesiada

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

prof. dr hab. n. med. Zofia T. Bilińska

Instytut Kardiologii, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Grażyna Bochenek

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr n. med. Maciej Bochenek

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr hab. n. med. Monika Bociąga-Jasik

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr n. med. Marek Bodzioch

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr n. med. Wojciech Bodzoń

Kraków

dr n. med. Ewa Bogacka

CDT Medicus, Lubin

prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

dr hab. n. med. Piotr Boros, prof. IGiChP

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. Jan Brożek

McMaster University, Hamilton, Kanada

prof. dr hab. n. med. Tomasz Brzozowski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

dr n. med. Marek Bugajski

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

dr n. med. Grzegorz Cebula

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr hab. n. med. Andrzej Chamienia

Gdański Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Tomasz Chodnik

Gdański Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Rafał Chrzan, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

† prof. dr hab. n. med. Hanna Chwalińska-Sadowska

Instytut Reumatologii im. E. Reicher, Warszawa

dr hab. n. med. Ewa Cichocka-Jarosz, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr n. med. Anna Ciechomska

Wishaw General Hospital, Wishaw, Wielka Brytania

dr n. med. Jan Ciećkiewicz

Instytut Ratownictwa Medycznego, Kraków

dr n. med. Iwona Cielniak

Wojewódzki Szpital Zakaźny, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Barbara Cybulska

Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

lek. Piotr Czapiński

Centrum Leczenia Padaczki i Migreny, Kraków

prof. dr hab. n. med. Stanisław Czekalski

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Maria Czernicki

Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

dr n. med. Piotr Daniel

Endoterapia Szpital Warszawa

prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski

Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

dr hab. n. med. Joanna A. Didkowska

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa

† prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. med. Robert Drabczyk

Szpital Wojewódzki, Bielsko-Biała

dr n. med. Maciej Drożdż

DaVita, Wrocław

dr n. med. Bożena Dubiel

Kraków

prof. dr hab. n. med. Jacek Dubiel

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków

prof. dr hab. n. med. Jan Duława

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Ewa Duszczyk

Warszawa

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawa

dr n. med. Ilona Dziemianko

Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Wrocław

dr hab. n. med. Piotr Eder

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Anna Filipowicz-Sosnowska

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. E. Reicher, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Edward Franek

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa

mgr analit. med. Krystyna Frąckowiak

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. Marzena Frołow

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

prof. dr hab. n. med. Irena Frydecka

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Wrocław

dr n. med. Piotr Gajewski

Polski Instytut Evidence Based Medicine, Kraków

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dr hab. n. med. Anita Gąsiorowska, prof. UM

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr n. med. Jacek Gąsiorowski

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. med. Ireneusz Gierbliński

Warszawa

† prof. dr hab. n. med. Wiesław Gliński

Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

mgr  pielęg. Anna Głowacka

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rahabilitacji im. E. Reicher, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Marek Gołębiowski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Grzegorz Goncerz

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr n. med. Ewa Gorczyca-Wiśniewska

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej Curie, Warszawa

dr n. med. Lidia Gorzelińska

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Dorota Górecka

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Paweł Górski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr n. med. Aleksandra Grela-Wojewoda

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Kraków

dr n. med. Piotr Grzanka

Szpital Wojewódzki, Opole

prof. dr hab. n. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Anna Grzeszczuk

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Tomasz Guzik

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr n. med. Daria Handkiewicz-Junak

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice

prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Olga Haus

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

prof. dr hab. n. med. Andrzej Hellmann

Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Herman

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Kraków

dr n. med. Marcin Hetnał

Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, Kraków

prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman

Instytut Kardiologii, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice

dr hab. n. med. Andrea Horvath

Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Hruby

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr hab. n. med. Anita Hryncewicz-Gwóźdź

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz

Narodowy Instytut Leków, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela

Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Małgorzata Inglot

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. Roman Jaeschke MD MSc

McMaster University Hamilton, Kanada

prof. dr hab. n. med. Renata Jankowska

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr n. med. Miłosz Jankowski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

Instytut Kardiologii, Warszawa

lek. Władysław Januszewicz

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Januszewicz

Warszawa

dr n. med. Dorota Jarosz

Warszawa

dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice

prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem

Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem

Gdański Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Dariusz Jastrzębski

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dr n. med. Andrzej Jaworek

Uniwersytet Medyczny Collegium Medicum, Kraków

prof. dr hab. n. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak

Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Grażyna Jurkowska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Jacek Juszczyk

Poznań

prof. dr hab. n. med. Marek Jutel

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr hab. n. med. Marek Kabat, prof. IK

Instytut Kardiologii, Warszawa

dr n. med. Janusz Kabata

MedConsult Sp. z o.o., Gdańsk

dr n. med. Elżbieta Kacprzak

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

lek. Krzysztof Kaczmarek

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. Aleksander Kania

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr hab. n. med. Bogusław Kapelak, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

† prof. dr hab. n. med. Anna Kasperlik-Załuska

Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr n. med. Krzysztof Kazimierczak

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr n. med. Dorota Klimaszyk

Szpital Miejski im. F. Raszei, Poznań

prof. dr hab. n. med. Marian Klinger

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

lek. Maciej Kluziak

Szpital Kliniczny im. Przemienienia PańskiegoUniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

Szpital Specjalistyczny im. Stanleya Dudricka, Skawina

prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek

Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

dr. n. med. Matylda Kłudkowska

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. Wanda Knopińska-Posłuszny

Szpital Morski im. PCK, Gdynia

prof. dr hab. n. med. Brygida Knysz

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dr hab. n. med. Zbigniew Kołaciński, prof. IMP

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź

dr hab. n. med. Andrzej L. Komorowski prof. KAAFM

Krakowska Akademia im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego

dr n. med. Marek Konka

Instytut Kardiologii, Warszawa

dr n. med. Janusz Konstanty-Kalandyk

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków

dr n. med. Anna Kopff

Łódź

prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. n. med. Mariusz Korkosz, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła, prof. IGiChP

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

dr hab. n. med. Aleksandra Kotlińska‑Lemieszek

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. Justyna Kotynia

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1, Łódź

prof. dr hab. n. med. Marek L. Kowalski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,Collegium Medicum im. L. Rydygiera, Bydgoszcz

prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk

Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Wiesław Królikowski

Kraków

dr n. med. Katarzyna Kruczak

Szpital Uniwersytecki, Kraków

dr hab. n. med. Olga Kruszelnicka

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków

prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski

Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa

dr n. med. Marek Krzanowski

Zakład Leczniczy Angio-Medicus, Kraków

† dr hab. n. med. Krzysztof Krzemieniecki

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

mgr reh. Barbara Krzyśko

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

mgr psych. Marzena Krzywda

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, Kraków

† prof. dr hab. n. med. Barbara Krzyżanowska-Świniarska

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

prof. dr hab. n. med. Andrzej Książek

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. med. Paweł Kuca

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

dr hab. n. med. Ernest Kuchar

Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kula

Łódź

prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

dr n. med. Anna Kuna

Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Jolanta Kunert-Radek

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Jan Kuś

Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. IR

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. E. Reicher, Warszawa

dr hab. n. med. Renata Langfort, prof. IGiChP

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

dr hab. n. med. Wojciech Leppert, prof. UMP

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. Magdalena Leszczyszyn-Pynka

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

dr n. med. Wiktoria Leśniak

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr hab. n. med. Krzysztof Lewandowski

Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Lis

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr n. med. Aleksandra Łacko

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

prof. dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak

Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice

dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

dr hab. n. med. Paweł Maga

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr hab. n. med. Joanna S. Makowska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dr n. med. Krzysztof Małecki

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

prof. dr hab. n. med. Władysław Manikowski

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska

Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Marek

Zabrze

dr n. med. Tomasz Marek

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

† prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marlicz

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

dr n. med. Leszek Masłowski

Wojewódzki Szpital SpecjalistycznyOśrodek Badawczo-Rozwojowy, Wrocław

prof. dr hab. n. med. Lucyna Mastalerz

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr hab. n. med. Henryk Mazurek, prof. IGiChP

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy im. J. i I. Rudników, Rabka-Zdrój

dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

dr n. med. Janusz Meder

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa

dr n. med. Filip Mejza

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr n. med. Janina M. Michalak

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

dr n. farm. Bogumiła Michalewska

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa

dr n. med. Paweł Mielnik

Revmatologisk avdeling, Forde Sentralsjukehus,Norwegia

lek. Piotr Mierzewski

Strasburg, Francja

dr n. med., mgr piel.  Irena Milaniak

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków

dr n. med. Marcin Milchert

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz

Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel

Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Andrzej Mital

Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. n. med. Anna Mokrowiecka

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. n. med. Andrzej Mróz

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

dr n. med. Karolina Mrówka

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. Jacek Mrukowicz

Polski Instytut Evidence Based Medicine, Kraków

prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

prof. dr hab. n. med. Michał Myśliwiec

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

dr hab. n. med. Wacław Nahorski

Gdański Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Krystyna Niedzielska

Ośrodek Kształcenia Medycznego AKSON, Milanówek

dr hab. n. med. Maciej Niewada

Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Jolanta Niścigorska-Olsen

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Szczecin

dr n. med. Agata Niżankowska-Jędrzejczyk

Specjalistyczna Praktyka Ortodontyczna ORTODONTICA, Kraków

prof. dr hab. n. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr n. med. Beata Nowak

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

lek. Szymon Nowak

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Roman J. Nowicki

Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr n. zdr. Roman Nowobilski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr n. med. Marek Ochman

Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

lek. Henryk Olechnowicz

Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr. O. Sokołowskiego, Zakopane

dr hab. n. med. Marzena Olesińska

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. E. Reicher, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz T. Olszewski

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

dr n. med. Tomasz Ozorowski

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu

dr n. med. Agnieszka Padjas

Uniwersytet Medyczny Collegium Medicum, Kraków

prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. n. med. Katarzyna Pancer

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Maciej Pastuszczak

Uniwersytet Medyczny Collegium Medicum, Kraków

prof. dr hab. n. med. Waldemar Patkowski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Małgorzata Paul

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

† ks. mgr filozofii Zbigniew Pawlak

Hospicjum Palium, Poznań

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. Marek Pazurek

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

† dr hab. n. med. Marek A. Pertkiewicz

Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Łukasz Pielok

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Jacek A. Pietrzyk

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr n. med. Witold Pikto-Pietkiewicz

Międzyleski Szpital Specjalistyczny, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

dr hab. n. med. Michał Plewka, prof. UM

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr n. med. Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

Polski Instytut Evidence Based Medicine, Kraków

dr hab. n. med. Robert Pływaczewski, prof. IGiChP

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr n. przyr. Barbara Podsiadło

Warszawa

dr hab. n. med. Marcin Polkowski

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Lech Poloński

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. IK

Instytut Kardiologii, Warszawa

dr n. med. Witold Prejzner

Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Anna Przondo-Mordarska

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr n. med. Witold Przyjałkowski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr. n. med. Piotr Pysz

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raczak

Gdański Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Elżbieta Radzikowska

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. Aleksandra Rosiek

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Ewa Rowińska-Zakrzewska

Warszawa

dr hab. n. med. Jacek J. Rożniecki, prof. UM

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr n. przyr. Elżbieta Teresa Rożynek

Warszawa

prof. dr hab. n. med. Bolesław Rutkowski

Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa

dr n. med. Weronika Rymer

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Zdzisław J. Ryn

Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie

dr hab. n. med. Tomasz Sacha, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr n. med. Joanna Salomon

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. Piotr Sawiec

Polski Instytut Evidence Based Medicine, Kraków

dr n. med. Małgorzata Serafin-Król

Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

prof. dr hab. n. med. Janusz A. Siedlecki

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr n. med. Matylda Sierakowska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Piotr Skałba

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Jana Skrzypczak

Poznań

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sładek

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

prof. dr hab. n. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Słowińska-Srzednicka

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz

Gdański Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Piotr Sobański

Cantonal Hospital Baselland, Liestal, Szwajcaria

prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha

Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. n. med. Jerzy Soja

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr n. farm. Karina Sommerfeld-Klatta

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. n. med. Maciej Sopata

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Maciej Sosnowski

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dr n. med. Jadwiga Staniszewska-Varga

Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

dr n. med. Andrzej Stanke

Wojewódzki Szpital Zespolony, Elbląg

prof. dr hab. n. med. Teresa Starzyńska

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

prof. dr hab. n. med. Jerzy Stefaniak

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska

Instytut Kardiologii, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. n. med. Grzegorz Styczyński

Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Władysław Sułowicz

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska

Warszawski Uniwersytet Medyczny

† dr n. med. Janusz Szajewski

Warszawa

† prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczeklik

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr n. med. Małgorzata Szczepanek

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

† prof. dr hab. n. med. Leszek Szczepański

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola, Lublin

lek. Justyna Szczygieł

Instytut Kardiologii, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Jacek Szechiński

Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Wrocław

dr hab. n. med. Leszek Szenborn, prof. UM

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr n. med. Bartosz Szetela

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr n. med. Jan Sznajd

University of Aberdeen, Szkocja

prof. dr hab. n. med. Wiktor B. Szostak

Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Monika Szturmowicz

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Andrzej Szuba

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr n. med. Konstanty Szułdrzyński

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr hab. n. med. Piotr Szymański

Warszawa

dr n. med. Aleksandra Szymczak

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr n. med. Robert K. Szymczak

Gdański Uniwersytet Medyczny

lek. Karol Świeca

Szpital Miejski im. F. Raszei, Poznań

dr n. med. Monika Świerczyńska-Krępa

ZLS Medex sp. z o.o., Bielsko-Biała

dr n. med. Zbigniew Świerczyński

Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej, Bielsko-Biała

dr hab. n. med. Renata Talar-Wojnarowska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz

Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

piel. dypl. Elżbieta Tomaszewska

Hospicjum Palium, Szpital Przemienienia Pańskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Witold Z. Tomkowski

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza

Katowice

dr n. med. Magdalena Twardowska

Kraków

prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr n. med. Ewa Walczak

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. E. Reicher, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka

Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Zofia Wańkowicz

Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wągrowska-Danilewicz

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr n. med. Dariusz Wąsowski

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

mgr socjol. Iwona Wesołowska

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. n. med. Stefan Wesołowski, prof. IGiChP

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Wiatr

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

dr hab. n. med. Karol Wierzbicki

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa

lek. Michał Wiszniewski

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Jan Wodniecki

Kraków

prof. dr hab. n. med Anna Wojas-Pelc

Uniwersytet Medyczny Collegium Medicum, Kraków

dr n. med. Jacek Wojarski

Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Dariusz Wołowiec

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr n. med. Agnieszka Wroczyńska

Gdański Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Ewa Wrońska

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej‑Curie, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Henryk Wysocki

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. Joanna Wysocka

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Kraków

dr. hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. COI

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Kraków

prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski

Warszawa

prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. med. Iwona Zaporowska-Stachowiak

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Witold A. Zatoński

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha

Gdański Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Jan Zawadzki

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

dr n. med. Michał Zawadzki

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Marian Zembala

Śląski Uniwersytet Medyczny, Zabrze

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. Sławomir C. Zmonarski

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr n. med. Grażyna Zwolińska

Centrum Neurologii Klinicznej, Kraków

prof. dr hab. n. biol. Zofia Zwolska

Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

dr n. med. Włodzimierz Zych

Polska Fundacja Gastroenterologii

dr hab. n. med. Sławomir Żegleń

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk

mgr prawa Mariusz Żelichowski

Kancelaria Notarialna w Kielcach

Используя веб-сайты и мобильные приложения, администратором которых является Практическая Медицина, Вы соглашаетесь использовать файлы cookie, в соответствии с Вашими текущими настройками браузера, а также в соответствии с Политикой Медицины Практической о файлах cookie.