Застосування дексаметазону у госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 — результати дослідження RECOVERY

Дата: 28 липня, 2020
Автор: Kamil Polok

Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19 — Preliminary Report

The RECOVERY Collaborative Group

N Engl J Med. 2020 Jul 17. doi: 10.1056/NEJMoa2021436. Online ahead of print.

Консультація: Wojciech Szczeklik

Скорочення: ДІ — довірчий інтервал; ШВЛ — штучна вентиляція легень; COVID-19 (coronavirus disease 2019) — захворювання, спричинене SARS‑CoV‑2; IQR (interquartile range) — міжквартильний розмах; RCT (randomized controlled trial) — рандомізоване клінічне дослідження.

Дексаметазон у госпіталізованих пацієнтів із COVID-19

Рисунок 1. Дексаметазон у госпіталізованих пацієнтів із COVID-19

Прим. ред. (https://poland.cochrane.org/pl/jak-interpretowa%C4%87-przegl%C4%85dy-systematyczne):

P: діагноз захворювання (patient’s diagnosis) або популяція, залучена у дослідження (population);

I: втручання або лікування, яке застосовувалося у досліджуваній групі (intervention);

C: втручання або лікування, яке застосовувалося у контрольній групі (comparison or control intervention);

O: кінцева точка дослідження (outcome)

 

Методика: Мультицентрове RCT

Популяція: Госпіталізовані пацієнти з лабораторно підтвердженим COVID-19 або з клінічною підозрою на COVID-19

Втручання: Внутрішньовенне або пероральне застосування дексаметазону в дозі 6 мг один раз на добу впродовж максимально 10 днів

Контроль: Стандартне лікування

Первинна кінцева точка:

- 28-денна летальність

Окремі вторинні кінцеві точки:

- Час до виписки з лікарні

- Необхідність застосування штучної вентиляції легень (у пацієнтів, які на момент рандомізації не були заінтубовані)

Результати: в аналіз були включені 6425 пацієнтів, з яких 2104 були в групі втручання і 4321 в контрольній групі. Середній вік — 66,1 року. Чоловіки складали 64 % популяції. Медіана тривалості застосування дексаметазону склала 7 днів (IQR 3–10).

Первинна кінцева точка: Виявлена нижча частота появи первинної кінцевої точки в групі втручання, порівнюючи з контрольною групою серед пацієнтів:

 • що перебувають на штучній вентиляції легень (ШВЛ) (29,3 % vs 41,4 %; відносний ризик 0,64; 95 % ДІ, 0,51–0,81)

 • у групі пацієнтів, які отримували оксигенотерапію без інвазивної вентиляції (23,3 % vs 26,2 %; відносний ризик 0,82; 95% ДІ 0,72–0,94).

Схожого взаємозв'язку не вдалося виявити у групі пацієнтів, у яких не застосовувалась оксигенотерапія або інвазивна вентиляція (17,8 % vs 14,0 %; відносний ризик 1,19; 95 % ДІ, 0,91–1,55).

Застосування дексаметазону було пов'язано з нижчою 28-денною летальністю у пацієнтів з симптомами, що тривають >7-ми днів, але не у пацієнтів з коротшою тривалістю симптомів.

Вторинні кінцеві точки: У групі втручання, порівнюючи з контрольною групою:

• спостерігалася нижча медіана тривалості госпіталізації (12 днів vs 13 днів)

• виявлена ​​вища ймовірність виписки зі стаціонару протягом 28 днів (відносний ризик 1,10; 95 % ДІ, 1,03–1,17)

• нижча частота застосування інвазивної вентиляції у пацієнтів, які на момент рандомізації не були заінтубованими (відносний ризик 0,77; 95 % ДІ, 0,62–0,95).

Висновок

Пероральне або внутрішньовенне введення дексаметазону в дозі 6 мг один раз на день пацієнтам із COVID-19 знижує ризик смерті серед пацієнтів, які перебувають на інвазивній вентиляції або отримують оксигенотерапію без інвазивної вентиляції. Не вдалося виявити зниження летальності серед пацієнтів, які не отримували жодних методів респіраторної підтримки.

 

КОМЕНТАР

Пошук ефективних методів лікування COVID-19 триває протягом багатьох місяців, проте досі більшість повідомлень було отримано в результаті досліджень, пов'язаних із високим або дуже високим ризиком систематичної помилки (ретроспективні дослідження, дослідження без контрольних груп). Результати доступних рандомізованих досліджень не підтверджували ефективність потенційної терапії (наприклад, хлорохіном) або давали суперечливі результати (ремдесивір). У зв'язку з цим із нетерпінням очікувалося публікації повних результатів дослідження RECOVERY, в якому оцінювалася ефективність зокрема застосування глюкокортикостероїдів при лікуванні COVID-19.

Дексаметазон, який застосовувався у дослідженні RECOVERY, — це лікарський засіб із хорошим профілем безпеки, що широко використовується при інших захворюваннях, легко доступний і дешевий. Тому радують результати, які чітко показують зниження летальності серед пацієнтів у групі втручання (6 мг дексаметазону один раз на день п/о або в/в) — у пацієнтів на ШВЛ або у пацієнтів, які потребують оксигенотерапії без інвазивної вентиляції. На жаль, подібна користь не була виявлена у пацієнтів, які не отримували жодної форми респіраторної підтримки. Іншим важливим спостереженням є зниження частоти інтубації і необхідності застосування інвазивної ШВЛ серед пацієнтів у групі втручання, які на момент рандомізації не були заінтубованими.

З огляду на високу якість даних із дослідження RECOVERY і відсутність інших методів лікування COVID-19 з доведеною ефективністю, ми вважаємо, що дексаметазон слід використовувати у всіх пацієнтів з COVID-19, які потребують респіраторної підтримки.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie