Бамланівімаб та комбінація баріцитинібу з ремдесивіром у хворих на COVID-19

Дата: 7 січня, 2020
Автор: Katarzyna Pieruń

Скорочення: ЕКМО — екстракорпоральна мембранна оксигенація, ЄС — Європейський Союз, ШВЛ — штучна вентиляція легенів, COVID-19 — захворювання, викликане SARS-CoV-2, FDA — (Food and Drug Administration) Управління продовольства і медикаментів США, NIAID — (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) Національний інститут алергії та інфекційних захворювань, SARS-CoV-2 — (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) коронавірус тяжкого гострого респіраторного синдрому 2

На початку листопада Управління продовольства і медикаментів США оголосило, що бамланівімаб (bamlanivimab), експериментальне моноклональне антитіло, спрямоване проти поверхневого глікопротеїну вірусу SARS-CoV-2, дозволено для використання у виняткових випадках. Лікарський засіб дозволено застосовувати у дорослих та дітей віком від 12-ти років із масою тіла ≥40 кг з легким або середньо-тяжким перебігом інфекції, спричиненої SARS-CoV-2, підтвердженої прямими методами (ПЛР, антигенні тести), з наявністю факторів ризику тяжкого перебігу захворювання та/або госпіталізації (у дорослих пацієнтів це зокрема: вік ≥65 років, ІМТ ≥35, хронічна хвороба нирок, цукровий діабет та імуносупресивна терапія, а у пацієнтів віком 12–17 років: серповидноклітинна анемія, вроджені та набуті захворювання серця, нейроонтогенетичні розлади та астма, а також інші респіраторні захворювання, при яких необхідно щоденно застосовувати лікарські засоби).

Рішення щодо дозволу на використання бамланівімабу базується на попередніх результатах II фази подвійного сліпого, плацебо-контрольованого, рандомізованого клінічного дослідження з залученням понад 465 амбулаторних дорослих пацієнтів із легким або середньо-тяжким перебігом COVID-19. У групі бамланівімабу частота госпіталізацій та звернень у відділення невідкладної медичної допомоги у пацієнтів з відомими факторами ризику прогресування захворювання була значно нижчою, ніж у групі плацебо (3 % та 10 % відповідно).

Не виявлено користі від застосування бамланівімабу у пацієнтів, госпіталізованих з приводу COVID-19. Згідно з висновком FDA, моноклональні антитіла, включаючи бамланівімаб, можуть негативно впливати на клінічний перебіг COVID-19 у пацієнтів, яким потрібна високопоточна оксигенотерапія або штучна вентиляція легенів (ШВЛ). На підставі вищезазначених аргументів FDA не дозволила застосовувати бамланівімаб у пацієнтів, госпіталізованих з приводу COVID-19, або з показаннями до кисневої терапії.

У даний час бамланівімаб не зареєстрований та недоступний в країнах Європейського Союзу (ЄС). Варто також зазначити, що його вводять внутрішньовенно, що за відсутності відповідних організаційних можливостей, які дозволяють проводити цього типу лікування в амбулаторних умовах, може становити значну перешкоду для його використання.

У другій половині місяця FDA оголосила, що чергова експериментальна терапія, на цей раз призначена для пацієнтів з COVID-19, які проходять стаціонарне лікування, була схвалена для використання у виняткових випадках. Дозвіл стосується комбінації баріцитинібу з ремдесивіром у дорослих та дітей віком від 2 років із підозрою на інфекцію, спричинену SARS-CoV-2, підтверджену або не підтверджену вірусологічними тестами, які потребують кисневої терапії, інвазивної ШВЛ або ЕКМО. Докази користі застосування баріцитинібу при COVID-19 походять з ACTT-2, подвійного сліпого, плацебо-контрольованого, рандомізованого клінічного дослідження, в якому взяли участь 1033 пацієнти з середньо-тяжким або тяжким перебігом інфікування SARS-CoV-2. Коротший період реконвалесценції, яка визначається як виписка з лікарні або відсутність необхідності в подальшій кисневій терапії та медичній допомозі, а також нижчий ризик смерті або потреби у ШВЛ на 29-й день захворювання спостерігався у групі ремдесивір плюс баріцитиніб, порівнюючи з пацієнтами, які отримували ремдесивір плюс плацебо. Повні результати дослідження ще не опубліковані, триває аналіз даних щодо ефективності та безпеки.

Барицитиніб є інгібітором Янус-кінази, імуномодулюючі та протизапальні ефекти якого використовуються при лікуванні зокрема ревматоїдного артриту та атопічного дерматиту; в ЄС зареєстрований для використання лише при цих нозологічних одиницях.

Наприкінці листопада Національний інститут алергії та інфекційних хвороб США (NIAID) розпочав залучення у рандомізоване клінічне дослідження, що порівнює ефективність баріцитинібу та дексаметазону (обидва ЛЗ у поєднанні з ремдесивіром) у запобіганні прогресуванню захворювання у хворих на COVID-19, які вимагають кисневої терапії.

Слід підкреслити, що дозвіл на використання у виняткових випадках не означає, що FDA затвердило лікарський засіб, а є результатом ретельного аналізу всіх відомих або потенційних переваг та ризиків застосування лікарського засобу в даному контексті. Враховуючи наявні в даний час наукові дані, FDA припускає, що як бамланівімаб, так і комбінація баріцитиніб/ремдесивір можуть бути ефективними для лікування COVID-19 у конкретизованих дозволом популяціях.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie