Оновлена позиція ITLS щодо використання транексамової кислоти (TXA) при кровотечах

Дата: 29 листопада, 2022

International Trauma Life Support
Роль ТХА в лікуванні пацієнтів із посттравматичною кровотечею на догоспітальному етапі

Roy Alson, MD, PhD, FACEP, FAAEM and Sabina Braithwaite, MD, MPH, FACEP

Наведені нижче клінічні настанови та посилання на наукові джерела актуальні станом на день їх публікації та жодним чином не замінюють оцінку пацієнтів медичними працівниками.

Дата публікації оригінального документа: липень 2014 р.
Дата оновлення: квітень 2022 р.

Переклад з англійської на польську: Joanna Fąferek

Вступ

Геморагічний шок є серйозною проблемою для багатьох пацієнтів після травми. Це друга причина смерті, якій можна було б запобігти. Швидкий і ефективний контроль кровотечі значно поліпшує виживаність і остаточний результат лікування, особливо в тактичному середовищі. Збільшення використання тактичних джгутів знизило летальність від геморагічного шоку, особливо під час останніх військових конфліктів під проводом сил США та НАТО.

У тактичному та військовому середовищі трапляється більше проникаючих поранень і зовнішніх кровотеч, ніж у цивільному середовищі, у якому домінують тупі травми. Це, у свою чергу, призводить до ситуацій, при яких спостерігається постійна кровотеча, яку важко контролювати. Швидке діагностування цього стану, транспортування до відповідного цільового центру (травма-центру) та обмеження використання рідинної терапії до часу досягнення мінімально необхідної перфузії (пермісивна гіпотензія) поліпшують виживаність пацієнтів після травми.

TXA — дослідження, ефективність

Транексамова кислота (TXA) є антифібринолітиком; протягом багатьох років її використовували для контролю спонтанних кровотеч у пацієнтів із гемофілією. Застосування TXA при кровотечах в тактичному середовищі описано в кількох публікаціях. Один із найважливіших звітів — дослідження "CRASH-2" — вказує на те, що використання TXA пов'язане зі зниженням ризику смерті внаслідок кровотечі в 1,5 рази. Інші дослідження показують, що TXA є найбільш ефективною, коли препарат вводиться протягом 3 годин після травми; після цього часу його дія може бути шкідливою. Побічні ефекти від застосування TXA мінімальні, а протипоказань мало. При введенні у вигляді внутрішньовенної інфузії препарат не вимагає охолодження або складних лабораторних досліджень, які обумовлюють можливість його введення (порівняно з препаратами крові), і, що особливо важливо, є недорогим. TXA не слід вводити через ту саму внутрішньовенну систему, що й продукти крові.

TXA — медичний нагляд

Координатори та особи, відповідальні за медичний нагляд, повинні переглянути актуальну літературу та підготувати догоспітальні процедури для бригад швидкої медичної допомоги щодо правильного використання TXA. Введення цих процедур повинно відбуватися під контролем та наглядом за допомогою програми оцінки якості.

Резюме

ITLS вважає, що докази користі від застосування TXA у дорослих пацієнтів із травматичною кровотечею є достатніми та відповідають затвердженій системі медичного контролю. У рамках надання допомоги на догоспітальному етапі, що включає контроль зовнішньої кровотечі та забезпечення дихальних шляхів, слід розглянути можливість введення ТХА на ранньому етапі транспортування.

Оновлення — квітень 2022

Нижченаведені клінічні настанови та рекомендації представляють офіційну позицію International Trauma Life Support (ITLS) щодо ролі TXA у контролі травматичної кровотечі на догоспітальному етапі.

Відповідно до позиції International Trauma Life Support:

1. Існує достатньо доказів на підтримку використання TXA для контролю кровотечі у дорослих осіб після травми.

2. ITLS підтримує використання TXA у пацієнтів із симптомами посттравматичного геморагічного шоку в діапазоні, окресленому системою медичного спостереження та місцевими процедурами.

3. Застосування TXA рекомендується у комбінації із початковою інфузійною терапією та контролем зовнішньої кровотечі. Раннє введення TXA слід розглянути після забезпечення дихальних шляхів, досягнення контролю кровотечі і початкової рідинної ресусцитації.

4. Використання TXA слід розглянути на ранньому етапі лікування та транспортування. Останні дослідження показують, що TXA є найбільш ефективною, якщо вводити протягом 3 годин після травми; використання TXA після цього часу може бути шкідливим.

5. Щодо оновлення від жовтня 2016 року, ITLS не рекомендує використання TXA у пацієнтів з ізольованою черепно-мозковою травмою, за винятком пацієнтів, включених у рандомізовані клінічні дослідження.

Література

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie