Тактика дій при астмі відповідно до звіту GINA 2019 — найважливіші зміни

Дата: 8 червня, 2020
Автор: Filip Mejza, Kamil Polok
Додаткова інформація

Консультація: Ewa Niżankowska-Mogilnicka

Скорочення: іГК — інгаляційний глюкокортикостероїд, SABA (short-acting β2-agonists) — β2-агоністи короткої дії

Найважливіші зміни у звіті GINA 2019

У звіті GINA 2019 було внесено принципову зміну щодо фармакотерапії астми — застосування за потребою самого лише β2-агоніста короткої дії (SABA) більше не рекомендується на 1-й сходинці лікування астми. В даний час GINA рекомендує використовувати інгаляційні глюкокортикостероїди (іГК) як протизапальну терапію для всіх хворих на астму,1 здебільшого для зменшення ризику загострень. Новим варіантом контролюючого лікування астми, що може використовуватись у пацієнтів, які потребують лікування на 1-й або 2-й сходинці, є застосування за потребою комбінованого препарату, що містить низьку дозу іГК та формотерол. Якщо такий препарат недоступний або занадто дорогий, пацієнт може застосовувати іГК у низькій дозі щоразу, коли приймає SABA за потребою.

Вказані зміни обумовлені аналізом даних щодо лікування легкої астми:

1) загострення астми, зокрема потенційно фатальні, також розвивають у хворих із низькою вираженістю симптомів, а застосування іГК зменшує цей ризик

2) підкреслюється ризик, пов'язаний із використанням самого лише SABA як лікарського засобу для застосування при астмі за потребою (що рекомендувалося на 1-й сходинці впродовж багатьох років). Доказано, що підґрунтям для астми є запальний процес, який відбувається у дихальних шляхах та який також виявляють у хворих зі спорадичними або слабко-вираженими проявами. Виявлено, що терапія астми з використанням самого лише застосування SABA за потребою збільшує ризик загострень та асоціюється з гіршими результатами функціональних досліджень дихальної системи. Систематичне застосування SABA також асоціюється з посиленням запального процесу в дихальних шляхах. Зловживання SABA, визначене як використання ≥3-х упаковок/рік, збільшує ризик тяжких загострень, а значуще зловживання (≥12 упаковок/рік) – ризик смерті, пов'язаної з астмою

3) також підкреслено, наскільки необхідно уникати надання пацієнту суперечливої інформації, що трапляється в тому випадку, якщо початково хворому повідомляється про необхідність використання SABA в разі появи симптомів, а пізніше рекомендується (попри те, що хворий вважає таке лікування ефективним) зменшувати частоту застосування SABA завдяки систематичному використанню лікарських засобів, що контролюють захворювання

4) хворі, у яких симптоми рідко виникають, зазвичай не дотримуються рекомендацій щодо систематичного вживання іГК, що створює небезпеку для здоров'я, пов'язану з використанням виключно SABA2

5) застосування за потребою іГК у низькій дозі з формотеролом в одному інгаляторі у хворих, які потребують 2-ї сходинки лікування, забезпечує схоже зменшення ризику загострень, як при систематичному використанні низької дози іГК (при суттєво нижчій сумарній використаній дозі ІГК), і значуще (на приблизно 2/3) зменшення ризику тяжких загострень, порівнюючи з застосуванням SABA за потребою. Рекомендація щодо застосування за потребою комбінованого препарату, що містить низьку дозу іГК та формотерол, базується на даних 2-х великих рандомізованих досліджень, в яких порівнювались вказана тактика дій та систематичне використання іГК (2 дослідження) з застосуванням SABA за потребою (1 дослідження) у хворих, відібраних до 2-ї сходинки лікування.3,4 Ця рекомендація додатково була обґрунтована завдяки дослідженню PRACTICAL, результати якого опубліковано в серпні 2019 року в „The Lancet”. У цьому дослідженні порівнювались використання за потребою препарату, що містить низьку дозу будесоніду та формотерол, з систематичним застосуванням будесоніду і використанням за потребою тербуталіну.5

Це було велике (аналіз включав 885 хворих) відкрите рандомізоване дослідження (проте особа, яка здійснювала статистичний аналіз, не знала до яких груп належали особи, залучені у дослідження), тривалістю 52 тижні. У дослідження залучено хворих на астму, які впродовж останніх 3-х місяців застосовували SABA за потребою або систематично вживали іГК у низкій чи середній дозі. У хворих, які застосовували за потребою іГК з формотеролом, виявлено зниження частоти тяжких загострень астми, порівнюючи з групою, яка систематично використовувала іГК.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie