Профілактика рецидивів ВТЕ у хворих на злоякісне новоутворення

Дата: 24 липня, 2020
Автор: Anna Bagińska, Marzena Frołow

 

Обговорення статті: Edoxaban for the treatment of cancer-associated venous thromboembolism

G.E. Raskob i співавт.

The New England Journal of Medicine, 2018; 378: 615–624

Скорочення: ДІ — довірчий інтервал, ВТЕ — венозна тромбоемболія, НМГ — низькомолекулярний гепарин, ТЕЛА — тромбоемболія легеневої артерії, ТГВ — тромбоз глибоких вен, HR — співвідношення ризиків, ITT — аналіз результатів в окремих групах відповідно до запланованого лікування, NNHnumber needed to harm, NNT — number needed to treat, RCT — рандомізоване дослідження

Методика: мультицентрове RCT, відкрита проба; змодифікований ITT-аналіз, що враховує всіх хворих, яких рандомізовано в експериментальну та контрольну групи, у яких застосовано ≥1 дозу лікарського засобу. Автори дослідження припустили, що застосування едоксабану матиме відповідність критерію лікування, що за ефективністю не поступається застосуванню дальтепарину, якщо верхня межа  95 % ДІ для HR появи оцінених сумарно рецидиву ВТЕ і серйозної кровотечі становитиме <1,5.

Популяція: 1046 дорослих (сер. вік 64 роки, чоловіки 52 %) хворих на солідні або гематологічні новоутворення (за винятком базальноклітинної і плоскоклітинної карциноми шкіри) з симптоматичним або інцидентально виявленим проксимальним ТГВ і/або ТЕЛА; активне онкологічне захворювання у 98 %, пухлинні метастази у 53 %, рецидив онкологічного захворювання у 30 %, протипухлинна терапія впродовж 4-х тижнів до залучення у дослідження у 72 %, ТЕЛА з ТГВ або без ТГВ у 63 %, ТГВ у 37 %, симптоматичний ТГВ або ТЕЛА у 67 %, інцидентально виявлений ТГВ або ТЕЛА у 33 % хворих, результат за шкалою функціонального стану Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG): 0 у 29 %, 1 у 47 %, 2 у 24 % хворих

Втручання: НМГ п/ш у терапевтичних дозах впродовж ≥5 днів, а в подальшому едоксабан п/о 60 мг 1 x на день (або 30 мг 1 x на день, за відповідності ≥1-му з критеріїв: маса тіла ≤60 кг, кліренс креатиніну 30–50 мл/хв, одночасне вживання інгібіторів глікопротеїну P) впродовж 6-ти місяців

Контроль: дальтепарин п/ш 200 МО/кг 1 x на день впродовж першого місяця, а в подальшому 150 МО/кг 1 x на день впродовж наступних 5-ти місяців

Через 6 місяців на основі оцінки балансу користь/ризик щодо застосованого лікування, приймалося рішення про продовження лікування відповідно до первинної рандомізації, або заміну антикоагулянту чи його дози, або припинення антикоагулянтної терапії.

Таблиця. Едоксабан, порівнюючи з дальтепарином, для попередження рецидивів ВТЕ у хворих на злоякісне новоутворення впродовж 12-місячного періодуa

Кінцеві точки

Едоксабан (%)

Дальтепарин (%)

HR (95 % ДІ)

рецидив ВТЕ або серйозна кровотеча

12,8

13,5

0,97 (0,70–1,36)

рецидив ВТЕ

7,9

11,3

0,71 (0,48–1,06)

рецидив ТГВ

3,6

6,7

0,56 (0,32–0,97)
NNT 35 (23–517)

рецидив ТЕЛА

5,2

5,3

1,00 (0,59–1,69)

серйозна кровотеча

6,9

4,0

1,77 (1,03–3,04)
NNH 34 (13–850)

клінічно значуща менша кровотеча

14,6

11,1

1,38 (0,98–1,94)

серйозна або клінічно значуща менша кровотеча

18,6

13,9

1,40 (1,03–1,89)
NNH 20 (10–259)

смерть внаслідок будь-якої причини

39,5

36,6

1,12 (0,92–1,37)

a медіана тривалості лікування склала 211 днів у групі, в якій застосовувався едоксабан, і 184 днів у групі, в якій застосовувався дальтепарин
*NNH i NNT розраховано авторами опрацювання на основі HR, розрахованого авторами дослідження

Результати:

У дорослих хворих зі злоякісним новоутворенням та супутнім ТГВ і/або ТЕЛА застосування едоксабану протягом 12 місяців запобігало розвитку композитної кінцевої точки (рецидивам ВТЕ і серйозним кровотечам) так само ефективно, як використання дальтепарину; в той же час, був виявлений нижчий ризик рецидиву ТГВ і вищий ризик серйозної кровотечі.

 

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie