Визначення концентрації С-реактивного білка для полегшення прийняття рішення щодо антибіотикотерапії у хворих із загостренням ХОЗЛ

Дата: 8 вересня, 2020
Автор: Filip Mejza, Anna Bagińska

Обговорення статті: C-reactive protein testing to guide antibiotic prescribing for COPD exacerbations

Ch.C. Butler i співавт.

The New England Journal of Medicine, 2019; 381: 111–120

Консультували: Adam Barczyk, Bogdan Solnica

Скорочення: CCQ — Clinical COPD Questionnaire, ДІ — довірчий інтервал, СРБ — С-реактивний білок, GOLD — Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, ITT — (аналіз результатів в окремих групах) відповідно до запланованого лікування, ВШ — відношення шансів, ХОЗЛ — хронічне обструктивне захворювання легень, RCT — рандомізоване дослідження

Методика: мультицентрове відкрите RCT; змодифікований ITT-аналіз із врахуванням усіх хворих, для яких були доступні дані щодо ефективності та безпеки тактик ведення, порівняння яких проводилось, в окремих часових точках, незалежно від потенційних відхилень від протоколу дослідження

Вибірка: 649 хворих на ХОЗЛ у віці ≥40 років (сер. вік 68 років, чоловіки 52 %, ОФВ1 сер. 60 % належного значення — дані отримано для 560 хворих), які звернулись на огляд до лікаря з приводу загострення хвороби, із відповідністю ≥1-му критерію Антонісена (виражена задишка, відкашлювання більшої кількості мокротиння, гнійний характер мокротиння); кількість днів із симптомами загострення ХОЗЛ перед консультацією лікаря — сер. 6,9, результат CCQ — 3,3 балів, тяжкість обструкції за GOLD: легка (GOLD 1) у 11 %, середня (GOLD 2) у 55 %, тяжка (GOLD 3) у 28 %, дуже тяжка (GOLD 4) у 6 %, кількість наявних критеріїв Антонісена — 1 у 24 %, 2 у 31 %, 3 у 45 % хворих; крепітація у 49 %, сухі свистячі хрипи у 52 %, ослаблення везикулярного дихання у 24 %, ознаки легеневої консолідації у 3 %, пероральна антибіотикотерапія впродовж 12 місяців до моменту залучення у дослідження у 67 %, активне куріння у 34 %, серцева недостатність у 5 %, коронарна хвороба у 18 %, цукровий діабет у 16 %, хронічна хвороба нирок у 9 %, артеріальна гіпертензія у 41 %, інші хронічні захворювання у 26 % хворих.

Втручання: визначення концентрації СРБ в капілярній крові (кількісним методом) в місці проведення опіки над пацієнтом до прийняття рішення про застосування антибіотикотерапії; рішення щодо антибіотикотерапії базувалось на оцінці концентрації СРБ та клінічній оцінці хворого (лікарі отримали інформацію, що у хворих із концентрацією СРБ <20 мг/л антибіотикотерапія ймовірно не матиме користі, у хворих із концентрацією СРБ 20–40 мг/л антибіотикотерапія може принести користь, особливо у пацієнтів із відкашлюванням гнійного мокротиння, а в осіб із СРБ >40 мг/л антибіотикотерапія ймовірно матиме користь).

Контроль: рішення щодо антибіотикотерапії залежить від клінічної оцінки хворого, без визначення концентрації СРБ в крові
Усі хворі отримували стандартне лікування відповідно до актуальних клінічних настанов National Institute for Health and Care Excellence (NICE) та Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD).

Результати: див. табл. Концентрацію СРБ в крові під час огляду в лікаря визначено у 317 з 325 хворих (97,5 %) в експериментальній групі, серед яких у 76 % концентрація СРБ складала <20 мг/л, у 12 % — 20–40 мг/л, а у 12 % >40 мг/л.

Таблиця. Рішення щодо антибіотикотерапії у хворих із загостренням ХОЗЛ, яке базується на концентрації СРБ в крові та клінічній оцінці, порівнюючи з рішенням, яке базується виключно на клінічній оцінці

Кінцеві точки

Рішення щодо антибіотикотерапії виключно на основі  клінічної оцінки (%)

Рішення щодо антибіотикотерапії, яке базується на концентрації СРБ та клінічній оцінці (%)

ВШ (95 % ДІ)

застосування антибіотикуa

77,4

57,0

0,31 (0,20–0,47)

небажані проявиб

91,3

89,5

0,79 (0,44–1,39)

пневмонія

1,1

1,5

1,57 (0,28–8,84)

застосування інших лікарських засобів, окрім антибіотиків (зокрема пероральних глюкокортикостероїдів)a

92,4

90,7

0,79 (0,43–1,46)

 

 

 

Різниця середніх значень (90 % ДІ)

вираженість симптомів ХОЗЛ після 2-х тиж. лікуванняв

–0,19 (od –0,33 do –0,05)

a впродовж 4-х тиж. після рандомізації
б пов’язані з застосуванням антибіотику або інших лікарських засобів, оцінка впродовж 4-х тижнів після рандомізації
в оцінка за допомогою опитувальника CCQ (діапазон: від 0 до 6 балів, де 0 — дуже добрий стан, а 6 — дуже поганий стан здоров’я, пов’язаний з ХОЗЛ; результат >1–1,5 вказує на значну вираженість симптомів), яку проведено у 86 % хворих в експериментальній групі і 87 % в контрольній групі

 

Висновки

У хворих із загостренням ХОЗЛ врахування концентрації СРБ в крові при прийнятті рішення  щодо антибіотикотерапії, порівнюючи з рішенням на основі виключно клінічної оцінки, зменшило частоту застосування антибіотиків та не мало негативного впливу на клінічний перебіг загострення.

 

Запам’ятайте

  • Результати опублікованих останнім часом досліджень вказують на те, що визначення концентрації СРБ в крові може виявитись корисним при прийнятті рішення щодо незастосування антибіотику у хворих із загостренням ХОЗЛ у разі низької концентрації СРБ.
  • Продовжують бути дійсними класичні показання до застосування антибіотиків при загостреннях ХОЗЛ (вираженість задишки, зміна характеру мокротиння на гнійний, збільшення об’єму відкашлюваного мокротиння), а визначення концентрації СРБ в плазмі крові відіграє лише допоміжну роль, хоча не виключено, що можливо в недалекому майбутньому відбудеться модифікація рекомендацій щодо призначення антибіотикотерапії при загостреннях ХОЗЛ.

 

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie