Чи у колишніх курців та курців, які курять не інтенсивно, виявляють швидший темп зниження функції легень, порівнюючи з особами, які ніколи не курили?

Дата: 22 вересня, 2020
Автор: Paweł Gomółka
Додаткова інформація

Скорочення: ОФВ1 (FEV1) — об’єм форсованого видиху за першу секунду (forced expiratory volume in 1st second)

Вступ: споживання тютюну постійно зменшується у багатьох країнах світу. Відповідно збільшується кількість колишніх курців та тих, хто курить не інтенсивно. В обох групах, незважаючи на зменшення впливу тютюнового диму, темп зниження функції легенів може бути швидшим, ніж у тих, хто ніколи не курив.   

Методика: мультицентрове ретоспективне когортне дослідження

Популяція: проаналізовано дані 25 232 пацієнтів, які у 1983–2014 рр. принаймні двічі правильно виконали спірометрію (сумарно у дослідження залучено 70 228 спірометричні дослідження). Кожне спірометричне дослідження перевірялось на правильність, а інтерпретація показників здійснювалась за допомогою стандартизованих протоколів.

Втручання та контроль: проводилось порівняння результатів для тих, хто ніколи не курив, колишніх курців та активних курців.

Результати: у дослідженні виявлено, що в колишніх курців зниження ОФВ1, порівнюючи з особами, які ніколи не курили, відбувалось швидше. За результатами аналізу, нескоригованого щодо конфаундерів у пацієнтів, темп зниження ОФВ1 складав у колишніх курців 34,97 мл/рік (95 % ДІ 34,36–35,57), порівнюючи з 31,01 мл на рік (95 % ДІ 30,66–31,37) в осіб, які ніколи не курили, та 39,92 мл на рік (95% ДІ 38,92–40,92) у активних курців.

За результатами аналізу, скоригованого щодо конфаундерів, темп зниження ОФВ1 у колишніх курців також був швидшим на 1,82 мл на рік (95 % ДІ 1,24–2,40), порівнюючи з особами, які ніколи не курили; натомість в активних курців ця різниця складала аж на 9,21 мл (95 % ДІ 8,35–10,08) більше на рік.

У колишніх курців кількість років без тютюнопаління була пов’язаною з темпом зниження ОФВ1, тобто, чим більше часу минуло від припинення куріння, тим нижчим був темп зниження ОФВ1.
Проте, навіть в осіб, які припинили курити більше 30-ти років від дати дослідження, темп зниження ОФВ1 був вищим на 0,93 мл (95 % ДІ 0,22–1,64) на рік, порівнюючи з особами, які ніколи не курили. В осіб із коротшим періодом без тютюнопаління — 20–30 років – зниження ОФВ1 був вищим на 2,5 мл/рік (95 % ДІ 1,61–3,40).

Додатково виявлено, що навіть невелика кількість викурюваних сигарет асоціюється з прискореним темпом погіршення функції легень. У досліджуваних із низьким споживаннм тютюну (<5 сигарет/день) темп зниження ОФВ1 (7,65 мл; 95 % ДІ 6,21–9,09) був швидшим, ніж у колишніх курців (1,57 мл; 95 % ДІ 1,00–2,14), темп погіршення функції легень у цій групі складав близько 68 % темпу зниження ОФВ1 у групі активних курців з анамнезом 30 пачко/років або більше (95 % ДІ, 11,24 мл, 9,86–12,62)!

Висновки: результати цього дослідження вказують на відсутність безпечної кількості споживання тютюну. Навіть невелика кількість пов’язана з більшим зниженням функції легенів порівняно з тими, хто ніколи не курив. Важливо те, що прискорений темп зниження функції легенів зберігається протягом багатьох років після того, як пацієнт кинув курити! Однак відмова від куріння значно уповільнює процес погіршення функції легенів і є найефективнішим способом уповільнення прогресування втрати функції легенів.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie