Яка оптимальна тактика лікування пацієнтів з фібриляцією передсердь?

Дата: 16 жовтня, 2020
Автор: Kamil Jonas
Додаткова інформація

Результати дослідження ATHERO-AF, представлені під час конгресу European Society of Cardiology, 2020.

Тромбоемболічні ускладнення часто розглядаються як основна клінічна проблема у пацієнтів із фібриляцією передсердь. В останні роки цей ризик суттєво знизився, в основному через широке застосування антикоагулянтів. Однак варто зазначити, що у пацієнтів із фібриляцією передсердь ризик розвитку гострих коронарних синдромів й надалі є удвічі вищим, ніж у загальній популяції.

В ході конгресу European Society of Cardiology (ESC) 2020 проф. Daniele Pastori з Університету Сапієнца в Римі представив результати проспективного дослідження ATHERO-AF, в якому використовувалася нова модель надання допомоги пацієнтам з неклапанною фібриляцією передсердь з абревіатурою ABC. Вона включає не лише профілактику ішемічних подій («А» — англ. avoid stroke), але також кращий контроль симптомів аритмії («В» — англ. better symptoms management) і лікування супутніх захворювань («С» — англ. cardiovascular and other comorbidities). Оптимально лікованими пацієнтами вважалися ті, хто досяг всіх поставлених цілей одночасно:

A — застосування відповідної дози антикоагулянта прямої дії або антагоніста вітаміну K

B — скарги у зв'язку з фібриляцією передсердь знизились до I–II класу за EHRA

C — лікування серцевої недостатності з застосуванням інгібітора ангіотензиперетворюючого фермента/сартана, збереження цільового артеріального тиску <140/90 мм рт. ст. і лікування ішемічної хвороби серця з використанням статину і бета-блокатора.

Пацієнти, у яких були реалізовані всі три елементи цієї стратегії, становили лише 37 % досліджуваних. У цих пацієнтів ризик виникнення композитної кінцевої точки, що включає смерть, інфаркт міокарда і коронарну реваскуляризацію, був більш ніж у два рази нижчим, порівнюючи з іншими пацієнтами. Цей ризик був пропорційний кількості досягнутих терапевтичних цілей.

Аналіз результатів представленого дослідження звертає увагу на високий відсоток пацієнтів із фібриляцією передсердь, які все ще не отримують оптимального лікування. Натомість, використання моделі ABC може допомогти знизити ризик коронарних синдромів, які в даний час є найчастішим ускладненням у цій групі пацієнтів.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie