ESC 2020: сакубітрил/валсартан при HFpEF

Дата: 1 січня, 2020
Автор: Marcin Waligóra
Додаткова інформація

Результати дослідження PARALLAX, представлені на Конгресі Європейського Товариства кардіологів 2020.

Сакубітрил у комбінації з валсартаном ефективний при лікуванні хронічної серцевої недостатності (СН) зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка. Проте половину випадків СН складає серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка (HFpEF — heart failure with preserved ejection fraction). Нещодавно продемонстровані аналізи показали, що застосування комбінації сакубітрил/валсартан у цій групі, порівнюючи з валсартаном, знижує кількість госпіталізацій з приводу серцевої недостатності (СН). Ефективність сакубітрилу/валсартану порівняно з індивідуалізованою медикаментозною терапією на основі інгібіторів ренін-ангіотензинової системи ще не оцінювалася.

У дослідженні PARALLAX 2572 пацієнти були рандомізовані в групу, яка одержує сакубітрил/валсартан (n = 1286) або порівняльний препарат (еналаприл, валсартан або плацебо відповідно, n = 1286). Еквівалентними первинними кінцевими точками були зміна від вихідного рівня N-термінального натрійуретичного пропептиду про-B-типу (NT-proBNP) в плазмі і зміна відстані в тесті з 6-хвилинною ходьбою (6MWD). Через 12 тижнів зниження NT-proBNP було на 16,4 % більше у пацієнтів, які отримували сакубітрил/валсартан, у порівнянні з індивідуалізованою медикаментозною терапією (p <0,0001), без впливу на вторинну кінцеву точку (поліпшення 6MWD) в порівнянні з вихідним рівнем (середня різниця -2,5 м; 95 % довірчий інтервал -8,5 до 3,5; p = 0,79). Зміна якості життя була схожою в обох досліджуваних групах. Єдина різниця була на початку дослідження (4-й тиждень) і вказувала на користь від застосування сакубітрилу/валсартану.

Однак цей ефект не спостерігався через 24 тижні дослідження. Про серйозні побічні явища повідомлялося у подібного відсотка пацієнтів в обох групах, за винятком загострень серцевої недостатності, які виникали у більшого числа пацієнтів, що отримували індивідуалізовану терапію, ніж у пацієнтів, які отримували сакубітрил/валсартан. У post-hoc аналізі сакубітрил/валсартан знижував ризик госпіталізації з приводу серцевої недостатності на 51 % (p = 0,005). Пацієнти в групі сакубітрилу/валсартану також мали на 36 % нижчий ризик фатального загострення серцевої недостатності (p=0,03) і погіршення функції нирок через 24 тижні (p=0,016).

 

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie