Профілактика серцево-судинних захворювань

Профілактика серцево-судинних захворювань (ССЗ) базується на оцінці/виявленні та модифікації/усуненні чинників серцево-судинного ризику.

Чинники серцево-судинного ризику, що підлягають модифікації: нераціональне харчування, паління тютюну, низька фізична активність, підвищений артеріальний тиск, збільшений рівень холестерину ЛПНЩ (ХС ЛПНЩ) у плазмі, низький рівень холестерину ЛПВЩ (ХС ЛПВЩ), підвищений рівень тригліцеридів (ТГ), предіабет або цукровий діабет, надмірна вага або ожиріння.

Чинники серцево-судинного ризику, що не підлягають модифікації: вік (чоловіки ≥45 р., жінки ≥55 р.), стать (вищий ризик у чоловіків, ніж у жінок до менопаузи), обтяжений сімейний анамнез щодо ранньої (у чоловіків віком <55-ти років, у жінок віком <60-ти років) маніфестації ішемічної хвороби серця (ІХС), або інших захворювань артерій на фоні атеросклерозу.

Оцінка серцево-судинного ризику

Категорії ризику →табл. 2.3-1.

Таблиця 2.3-1. Категорії серцево-судинного ризику

Ризик         

Критерії

Цільові значення ліпопротеїнів 

дуже високий

– ССЗ, задокументоване на основі клінічної картиниа або однозначно задокументоване на підставі візуалізаційних дослідженьб

– цукровий діабет із органним ушкодженням (протеїнурія) або з ≥1 серйозним фактором серцево-судинного ризику (тютюнопаління, дисліпідемія або артеріальна гіпертензія)

– тяжке ХЗН (ШКФ <30 мл/хв/1,73 м2)

– SCORE ≥10 %

ХС ЛПНЩ <1,8 ммоль/л (70 мг/дл)в

ХС не-ЛПВЩ <2,6 ммоль/л (100 мг/дл)

високий

– значно виражений одиночний фактор ризику, особливо рівень холестерину >8 ммоль/л (310 мг/дл; напр. при сімейній гіперхолестеринемії) або артеріальна гіпертензія ≥180/110 мм рт. ст. 

– більша частина решти хворих з цукровим діабетом без інших серйозних  факторів ризику чи пошкодження внутрішніх органів (за винятком молодих хворих із цукровим діабетом 1-го типу, які можуть бути обтяжені низьким або помірним ризиком)

– помірно виражене ХЗН (ШКФ 30–59 мл/хв/1,73 м2

– SCORE ≥5 % і <10 %

ХС ЛПНЩ <2,6 ммоль/л (100 мг/дл)г

ХС не-ЛПВЩ <3,4 ммоль/л (130 мг/дл)

помірний

– SCORE ≥1% і <5%д

ХС ЛПНЩ <3,0 ммоль/л (115 мг/дл)

ХС не-ЛПВЩ <3,8 ммоль/л (145 мг/дл)

а інфаркт міокарда в анамнезі, гострий коронарний синдром, коронарна реваскуляризація або процедура реваскуляризації інших артерій, інсульт або транзиторна ішемічна атака, аневризма аорти, захворювання периферичних артерій

б суттєві атеросклеротичні бляшки при коронарографії або ультразвуковому дослідженні сонних артерій; до цього критерію не відноситься збільшення товщини комплексу інтіма-медіа в сонній артерії.

в або зниження рівня на ≥50 %, якщо початковий показник (без ліпідознижуючої терапії) становив 1,8–3,5 ммоль/л (70–135 мг/дл)

г або зниження рівня на ≥50 %, якщо початковий показник становив 2,6–5,2 ммоль/л (100–200 мг/дл)

д До цієї категорії належить багато осіб середнього віку.

Увага: Приклади факторів, модифікуючих ризик, наявність або порушення яких може впливати на зміну класу ризику (особливо помірного):

1) соціально-економічний статус, соціальна ізоляція або відсутність соціальної підтримки

2) передчасна ІХС в сімейному анамнезі

3) показник індексу маси тіла (ІМТ) і абдомінальне ожиріння   

4) індекс коронарного кальцію при комп’ютерній томографії

5) наявність атеросклеротичних бляшок при дослідженні сонних артерій

6) кісточково-плечовий індекс (КПІ).

ССЗ — серцево-судинне захворювання, ХС ЛПНЩ — холестерин ліпопротеїнів низької щільності, ХС не-ЛПВЩ — холестерин, не пов’язаний з ліпопротеїнами високої щільності, ХЗН — хронічне захворювання нирок

на основі рекомендацій ESC і EAS (2016)

Проводьте оцінку серцево-судинного ризику кожні 5 років в осіб, у котрих він підвищений, напр., внаслідок передчасного розвитку ІХС в сімейному анамнезі, сімейної гіперліпідемії, головних факторів ризику (тютюнопаління, високий артеріальний тиск, ЦД або підвищений рівень ліпідів у плазмі крові) або супутніх захворювань, а частіше — в осіб із ризиком на рівні граничних показників, що є показом до застосування конкретного втручання.

В осіб без додаткових обтяжуючих факторів (тобто: серцево-судинне захворювання, ЦД, хронічне захворювання нирок, дуже виражений один з чинників ризику), яких не зараховують автоматично до категорії високого або дуже високого ризику, для оцінки ризику смерті від серцево-судинних причин впродовж 10-ти років використовується карта SCOREрис. 2.3-1, в якій враховується стать, вік, систолічний артеріальний тиск, рівень загального холестерину (ХС) і паління тютюну.

Карта ризику SCORE

Рисунок 1. Карта ризику SCORE

Заходи профілактики та їх цільові показники

1. Припинення тютюнопаління.

2. Дотримання норм здорового харчування.

3. Фізична активність — ≥150 хв/тиж. аеробного навантаження помірної інтенсивності (30 хв впродовж 5 днів/тиж.) або 75 хв/тиж. аеробного навантаження високої інтенсивності (15 хв впродовж 5 днів/тиж.), або комбінація навантаження різної інтенсивності.

4. Зниження маси тіла: збереження ІМТ в межах 20–25 кг/м2 та окружності талії <94 см (чоловіки) або <80 см (жінки); якщо окружність талії складає >102 см у чоловіків і >88 см у жінок → рекомендуйте зниження маси тіла.

5. Артеріальний тиск <140/90 мм рт. ст.

6. Рівень ХС ЛПНЩ та ХС не-ЛПВЩ, залежно від категорії ризику →табл. 2.3-1.

7. Рівень HbA1c у хворих на цукровий діабет 2 типу <7 % (<53 ммоль/моль).

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie