Лімфоми шлунка

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЕТІОПАТОГЕНЕЗ

Неходжкінські лімфоми з первинною локалізацією у шлунку походять у ≈85 % з В-лімфоцитів. Більшість — це лімфоми більш низького ступеня злоякісності, в основному MALT-лімфоми.

У 90 % випадків MALT-лімфом виявляється хронічний гастрит, викликаний інфекцією Н. pylori. Може спостерігатись транслокація t(11;18)(q21;q21), котра є відповідальною за прогресування захворювання незалежно від антигенної стимуляції, тобто за стійкість до ерадикації H. pylori.

КЛІНІЧНА КАРТИНА ТА ПРИРОДНИЙ ПЕРЕБІГ

Хвороба навіть впродовж років може мати прихований перебіг. Симптоми: біль і дискомфорт у епігастрії (відчуття переповнення шлунка та швидкого насичення, відрижка, нудота, відсутність апетиту), з часом — анемія (внаслідок кровотечі з пухлини до просвіту шлунка); загальні симптоми, що, зазвичай, супроводжують лімфоми (субфебрильна температура, нічна пітливість, зменшення маси тіла), розвиваються значно рідше. На момент постановки діагнозу MALT-лімфоми шлунка зазвичай є локалізованими — без ураження кісткового мозку, лімфатичних вузлів черевної порожнини та інших органів. 

ДІАГНОСТИКА

Допоміжні дослідження

Ендоскопія: потовщені складки слизової оболонки, що погано розгладжуються при інсуфляції повітря, інколи з ерозіями чи виразками; велика кальозна виразка або явна поліпоподібна пухлина; інколи макроскопічні зміни відсутні. Більшість лімфом шлунка розміщені на периферії. Обов'язковим є забір багатьох (рекомендується ≥8) біоптатів слизової оболонки для патогістологічного дослідження.

Ендосонографія: відіграє основну роль під час оцінки глибини інфільтрації  лімфоми у стінці шлунка.

Діагностичні критерії

Діагноз ставиться на основі гістологічного дослідження біоптатів слизової оболонки шлунка, забір яких проведено під час ендоскопії.

ЛІКУВАННЯ ТА ПРОГНОЗ

Системному лікуванню надають перевагу перед оперативним втручанням, котре переважно виконується при наявності екстрених показань (напр. масивна кровотеча з пухлини); операція зазвичай полягає у видаленні пухлини при збереженні якнайбільшої частини незміненого шлунка (радикальність операції не є критерієм вилікування).

1.  MALT-лімфома  шлунка:

1) ерадикація інфекції H. pylori (→розд. 4.7) — перший (інколи єдиний) етап лікування. У випадку невдалої ерадикації (перша оцінка за допомогою неінвазивного тесту через 6 тиж.) завжди зважте доцільність другої спроби, використовуючи інший набір ЛЗ. Проведіть контрольну гастроскопію з уреазним тестом і гістологічним дослідженням через 3–6 міс. після початку лікування; хворі без t(11;18), у котрих ерадикація була успішною і відбулась ремісія лімфоми, не потребують онкологічного лікування.

2) радіотерапія — метод, якому надають перевагу у хворих, не інфікованих H. pylori; також показана як лікування другої лінії після ерадикації — у випадку її неефективності (персистуюча інфекція), відсутності регресії лімфоми або її рецидиву, а також у хворих із t(11;18). Онкологічне лікування можна відтермінувати на 1–1,5 роки, якщо після ефективної ерадикації відбувся макроскопічний регрес лімфоми.

3) у випадку неефективності лікування або рецидиву →імуно- та/або хіміотерапія;

4) після досягнення ремісії → клінічне і ендоскопічне спостереження (включаючи тести на наявність інфікування H. pylori і гістологічне дослідження біоптатів), напр., кожні 6–12 міс. протягом перших 2-х років, у подальшому кожні 12–18 міс.

2. Запущена MALT-лімфома: застосуйте ерадикацію інфекції H. pylori; зважаючи на зазвичай повільний перебіг хвороби та вкрай низьку виліковність, розгляньте можливість обмеження онкологічних методів (імунохіміотерапії, а у випадку протипоказань — радіотерапії) до симптоматичних випадків (напр., кровотеча, загальні симптоми) або на дуже запущених стадіях (масивна пухлина, постійне прогресування, загрозливе пошкодження органу).

3. Інші типи лімфомрозд. 15.3. 

4. Прогноз: 5-річна виживаність >50 %, навіть при первинно дуже запущеній формі захворювання. При повній ремісії 10-річна виживаність хворих складає ≈100 %, при частковій ≈80 %. Якщо первинне лікування неефективне, половина таких хворих не проживе більше року.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie