Повторна оцінка стану пацієнтів з фебрильною нейтропенією після 2–4 днів емпіричнoї антибіотикотерапії (відповідно до принципів IDSA, 2011)

 Повторна оцінка стану пацієнтів з фебрильною нейтропенією після 2–4 днів емпіричнoї антибіотикотерапії (відповідно до принципів IDSA, 2011)