Елевація сегментів ST. A — фізіологічна, косовисхідна. Б — елевація точки J із увігнутою елевацією сегмента ST при синдромі ранньої реполяризації шлуночків. В — синдром ранньої реполяризації із зазубренням кінцевої фази зубця R. Г — елевація сегмента ST, зареєстрована під час епізоду стенокардії Принцметала. Д — елевація сегмента ST в гострій фазі інфаркту міокарда (крива Парді). Е — куполоподібна (косонизхідна) елевація сегментів ST при синдромі Бругада.

 Елевація сегментів ST. A — фізіологічна, косовисхідна. Б — елевація точки J із увігнутою елевацією сегмента ST при синдромі ранньої реполяризації шлуночків. В — синдром ранньої реполяризації із зазубренням кінцевої фази зубця R. Г — елевація сегмента ST, зареєстрована під час епізоду стенокардії Принцметала. Д — елевація сегмента ST в гострій фазі інфаркту міокарда (крива Парді). Е — куполоподібна (косонизхідна) елевація сегментів ST при синдромі Бругада.