Методи вимірювання депресії сегмента ST на EKГ при навантаженні

 Методи вимірювання депресії сегмента ST на EKГ при навантаженні