Таблиця. Рішення щодо антибіотикотерапії у хворих із загостренням ХОЗЛ, яке базується на концентрації СРБ в крові та клінічній оцінці, порівнюючи з рішенням, яке базується виключно на клінічній оцінці

Кінцеві точки

Рішення щодо антибіотикотерапії виключно на основі  клінічної оцінки (%)

Рішення щодо антибіотикотерапії, яке базується на концентрації СРБ та клінічній оцінці (%)

ВШ (95 % ДІ)

застосування антибіотикуa

77,4

57,0

0,31 (0,20–0,47)

небажані проявиб

91,3

89,5

0,79 (0,44–1,39)

пневмонія

1,1

1,5

1,57 (0,28–8,84)

застосування інших лікарських засобів, окрім антибіотиків (зокрема пероральних глюкокортикостероїдів)a

92,4

90,7

0,79 (0,43–1,46)

 

 

 

Різниця середніх значень (90 % ДІ)

вираженість симптомів ХОЗЛ після 2-х тиж. лікуванняв

–0,19 (od –0,33 do –0,05)

a впродовж 4-х тиж. після рандомізації
б пов’язані з застосуванням антибіотику або інших лікарських засобів, оцінка впродовж 4-х тижнів після рандомізації
в оцінка за допомогою опитувальника CCQ (діапазон: від 0 до 6 балів, де 0 — дуже добрий стан, а 6 — дуже поганий стан здоров’я, пов’язаний з ХОЗЛ; результат >1–1,5 вказує на значну вираженість симптомів), яку проведено у 86 % хворих в експериментальній групі і 87 % в контрольній групі