Таблиця 2. Індекс Тяжкості Куріння (Heaviness of Smoking Index — HSI)

Запитання

Відповідь

Кількість балів

Скільки сигарет Ви викурюєте щодня?

≤10

11–20

21–30

≥31

0

1

2

3

Коли після пробудження Ви викурюєте першу сигарету? 

через 60 хв

31–60 хв

6–30 хв

впродовж 5-ти  хв

0

1

2

3

Ступінь нікотинової залежності розраховують як суму балів за окремі відповіді:

0–2 бали — слабка залежність

3–4 бали — середня залежність

5–6 балів — сильна залежність

на основі: Br. J. Addict., 1989; 84: 791–799, змодифіковано