Таблиця 4. УЗД-ознаки, які дозволяють запідозрити метастазування в лімфатичний вузол [1/В]

1) мікрокальцифікати 

2) солідно-кістозний характер 

3) кругла форма 

4) поперечний розмір >5 мм 

5) відсутність жиру в воротах вузла 

6) маргінальна або хаотична васкуляризація