Таблиця 1. Класифікація інтерстиціальних захворювань легень (на основі міжнародних клінічних протоколів ATS/ERS 2002, з модифікацією з 2013 р.11,12)

відомої етіології

медикаментозні

захворювання сполучної тканини

системні васкуліти

фактори зовнішнього середовища

ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії (ІІП)

основні:

  –            ідіопатичний легеневий фіброз (ІЛФ)

  –            ідіопатична неспецифічна інтерстиціальна пневмонія (НСІП)

  –            респіраторний бронхіоліт, асоційований з інтерстиціальною хворобою легень (RBILD)

  –            десквамативна інтерстиціальна пневмонія (ДІП)

  –            криптогенна організуюча пневмонія (КОП)

рідкісні:

  –            лімфоцитарна інтерстиціальна пневмонія (ЛІП)

  –            ідіопатичний плевропаренхіматозний фіброеластоз (PPFE)

некласифіковані

при гранулематозних захворюваннях

саркоїдоз

гіперсенситивний пневмоніт (ГП; hypersensitivity pneumonitis — HP; попередня назва — алергічний альвеоліт [АА])

інші рідкісні

лімфангіолейоміоматоз (ЛАМ)

гістіоцитоз із клітин Лангерганса

еозинофільна пневмонія

легеневий альвеолярний протеїноз