Таблиця 2-1. Стратифікація ризику кровотечі, пов'язаної з ендоскопією

Низький ризик кровотечі

Високий (>1 %) ризик кровотечі

– діагностична ендоскопія ± біопсія (верхній або нижній відділ ШКТ, ентероскопія, капсульна ендоскопія)

– ЕРХПГ та протезування жовчних або панкреатичних шляхів без сфінктеротомії

– протезування ШКТ без дилатації

– ЕУС без біопсії і без ендоскопічної процедури

– аргоноплазмова коагуляція (АПК)

– маркування змін у травному тракті (кліпування, електрокоагуляція, татуювання)

 

– поліпектомія, ендоскопічна мукозектомія (EMR), ендоскопічна підслизова дисекція (ESD)

– ЕРХПГ зі сфінктеротомією

– лікування варикозно-розширених вен стравоходу або шлунку незалежно від методу

– абляція неопластичних змін

– розширення стенозів ШКТ незалежно від методу (з допомогою балонів чи бужів)

– черезшкірна ендоскопічна гастростомія (PEG) або єюностомія (PEJ)

– ЕУС з біопсією та/або ендоскопічною процедурою (напр., цистогастростомія або цистодуоденостомія, гепатикогастростомія)

– цистогастро- або цистодуоденостомія

– ампулектомія

– пероральна ендоскопічна міотомія (POEM)

ЕРХПГ — ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія, ЕУС — ендоскопічна ультрасонографія