Порівняння локарсеріну з плацебо в осіб з надмірною вагою та ожирінням під час періоду тривалістю 3,3 [медіана] року
Кінцеві точки

Плацебо (%)

Лоркасерін (%)

ВР (95 % ДІ)

Особи з переддіабетом

Цукровий діабет

10,3

8,5

0,81 (0,66–0,99)

Тривала нормоглікеміяa,б

7,6

9,2

1,20 (0,97–1,49)

Особи з переддіабетом та особи з нормоглікемією

Цукровий діабет

8,4 

6,7

0,77 (0,63–0,94)

Хворі з цукровим діабетом

Тривала нормоглікеміяa,б

0,4

0,5

1,08 (0,54–2,19)

Тривале усунення гіперглікеміїв,г

6,0

7,1

1,21 (1,00–1,45)

Мікросудинні ускладненняе

12,4

10,1

0,79 (0,69–0,92)

Періодична мікроальбумінурія

10,0

7,8

0,77 (0,66–0,90)

Діабетична ретінопатія

0,9

0,7

0,84 (0,50–1,43)

Діабетична нейропатія

2,0

1,9

0,94 (0,67–1,32)

a концентрація HbA1c <5,7 % і концентрація глюкози в сироватці крові натще <100 мг/дл (5,6 ммоль/л) без застосування гіпоглікемізуючих лікарських засобів 

б нормоглікемія, яку досягнуто під час дослідження і яка зберігалась до часу його завершення  

в концентрація HbA1c <6,5 % і концентрація глюкози в сироватці крові натще <126 мг/дл (7,0 ммоль/л) без застосування гіпоглікемізуючих лікарських засобів 

г усунення гіперглікемії, якого досягнуто під час дослідження і яке зберігалась до часу його завершення

д сумарна оцінка: періодичної мікроальбумінурії, діабетичної ретінопатії, діабетичної нейропатії