Пропонована тактика дій під час контрольного огляду пацієнта після COVID-19

1

анамнез щодо COVID-19 і супутніх захворювань

визначте дату появи перших симптомів і хронологію появи наступних;

в анамнезі також врахуйте симптоми нейрокогнітивних і психічних розладів

визначте, чи виникли ускладнення в ході COVID-19 (напр. ниркова недостатність, тромбоемболічні ускладнення тощо)

визначте, на що в даний час скаржиться пацієнт і який ступінь вираженості симптомів

визначте, чи є супутні захворювання і якщо так, то які; визначте, чи вплинув COVID-19 на їх перебіг і лікування

2

фізикальне обстеження

ретельно обстежте пацієнта

додатково виміряйте: температуру, тиск, пульс і насичення крові киснем

3

лабораторні дослідженняа

призначте: загальний аналіз крові з оцінкою лейкоцитарної формули, електроліти, ферменти печінки і параметри функції нирок, тропонін, СРБ, D-димер, креатинфосфокіназа, феритин, мозковий натрійуретичний пептид, ТТГ і гормони щитоподібної залози, загальний аналіз сечі

4

додаткові дослідження

РГ грудної клітки

ЕКГ

5

консультації спеціалістів

в залежності від виявлених порушень