Бальна шкала оцінки ризику рецидиву кровотечі та смерті у хворих із кровотечею з верхнього відділу шлунково-кишкового тракту (оцінка перед ендоскопічним дослідженням)a
Оцінюваний параметр

Кількість балів

0 

1

2

3

вік (роки)

<60

60–79

≥80

шок

ні

тахікардія

гіпотензія

частота серцевого ритму
систолічний тиск

 <100/хв

≥100 мм рт. ст.

≥100/хв

≥100 мм рт. ст.

<100 мм рт. ст.

значущі супутні захворювання

серцева недостатність, ішемічна хвороба серця, інші серйозні захворювання

ниркова недостатність, печінкова недостатність, новоутворення з метастазуванням

Якщо результат ≥3-х балів, ендоскопічне дослідження необхідно провести негайно після інфузійної терапії та стабілізації гемодинамічних показників; у решті випадків впродовж 24 годин від появи симптомів кровотечі.

a за Rockall і співавт., на основі 4-ої позиції в списку літератури