Таблиця. Молнупіравір, порівнюючи з плацебо, у хворих на COVID-19 з груп ризику, що отримують амбулаторне лікування

Кінцеві точкиa

Молнупіравір (%)

Плацебо (%)

RD (95% ДІ)

Госпіталізація або смерть від будь-якої причини

6,8

9,7

–3,0 (від –5,9 до –0,1)б

Госпіталізація або смерть від будь-якої причини у групі хворих, початково без серологічного підтвердження інфікування SARS-CoV-2в

7,2

12,3

-5,1 (від -8,8 до -1,6)

Госпіталізація або смерть від будь-якої причини, початково з серологічним підтвердженням інфікування SARS-CoV-2в

3,7

1,4

2,3 (від -1,7 до 7,1)

Небажані проявиг

30,4

33,0

–2,5 (від –7,4 до 2,3)

Відмова від участі у дослідженні через небажані прояви

1,4

2,9

–1,4 (від –3,1 до 0,1)

 

 

 

RR (95% ДІ)

Госпіталізація або смерть з приводу COVID-19

6,3

9,2

0,69* (0,48–1,00)

Госпіталізація або смерть від будь-якої причини у групі хворих, початково без серологічного підтвердження інфікування SARS-CoV-2в

7,2

12,3

0,59* (0,40–0,86)
NNT* 20 (12–66)

смерть з приводу COVID-19

0,1

1,3

0,11 (0,01–0,86)
NNT* 88 (50–376)

a впродовж 29 днів спостереження
б У post hoc аналізі, при якому результат був скоригований за статтю (єдиний фактор, частота якого достовірно відрізнялася в порівнюваних групах) RD -2,8; 95% ДІ: від -5,7 до 0,1.
в Специфічні сироваткові антитіла проти білка N нуклеокапсиду SARS-CoV-2, які вказують на раніше перенесену інфекцію або імунну відповідь на поточну інфекцію (а не на вакцинацію проти COVID-19).
г відсоток пацієнтів з ≥1-м небажаним проявом
* розраховано авторами статті на основі фактичної кількості кінцевих точок, що спостерігаються в досліджуваних групах