Таблиця 3.8-1. Характерні ознаки астми, ХОЗЛ і АХП

Ознака

Астма

ХОЗЛ

АХП

Ознаки,  що вказують на

астму

ХОЗЛ

маніфестація

зазвичай в дитинстві, однак захворювання може розвинутись у будь-якому віці

зазвичай у віці >40-ка р.

зазвичай у віці ≥40-ка р., однак симптоми можуть виникати в дитинстві або в молодому віці

□ початок у віці <20-ти р.

□ початок у віці >40-ка р.

характеристика симптомів

вираженість симптомів може змінюватись з дня на день або впродовж довшого часу; симптоми часто обмежують активність, часто спричинені фізичним навантаженням, емоціями (зокрема сміхом), експозицією до пилу або алергенів

хронічні симптоми, зазвичай постійно зберігаються, є вираженими під час фізичного навантаження; вираженість симптомів може бути мінливою («кращі» та «гірші» дні)

прояви з боку дихальної системи (зокрема задишка під час навантаження), які постійно зберігаються, але можуть мати мінливу вираженість

□ вираженість симптомів може змінюватись впродовж хвилин, годин або днів

□ симптоми наростають вночі або під ранок

□ до тригерів симптомів належать фізичне навантаження, емоції (зокрема сміх), експозиція до пилу або алергенів

□ симптоми зберігаються, незважаючи на лікування

□ «добрі» i «погані» дні, однак симптоми виникають щодня, а задишка під час навантаження зберігається

□ хронічний кашель та відхаркування мокротиння передують появі задишки,  симптоми не залежать від тригерних факторів

функція легень

у даний момент і/або в анамнезі обмеження потоку повітря через дихальні шляхи змінного ступеня, тобто оборотність під впливом бронхолітиків, гіперреактивність бронхів

ОФВ1 може поліпшитись під впливом лікування, але показник ОФВ1/ФЖЄЛ  після інгаляції бронхолітика зберігається <0,7

частково оборотне обмеження потоку повітря через дихальні шляхи, але часто мінлива вираженість обструкції (у даний момент або в анамнезі)

□ задокументоване обмеження потоку повітря через дихальні шляхи змінного ступеня (спірометрія, пікова швидкість видиху)

□ задокументоване тривале обмеження потоку повітря через дихальні шляхи (ОФВ1/ФЖЄЛ  після інгаляції бронхолітика <0,7)

функція легень у безсимптомному періоді

може бути в нормі

тривале обмеження потоку повітря через дихальні шляхи

тривале обмеження потоку повітря через дихальні шляхи

□ нормальна функція легень у перервах між симптомними періодами

□ діагноз астми в анамнезі

□ патологічна функція легень у безсимптомному періоді

індивідуальний або сімейний анамнез

у багатьох хворих виявляють алергії та наявність астми в дитинстві або в сімейному анамнезі

експозиція до шкідливого пилу та газів (в основному тютюнопаління та використання органічних палив)

в анамнезі часто астма, діагностована лікарем (у даний момент або в минулому), алергії та астма в сімейному анамнезі і/або експозиція до шкідливих речовин

□ астма та інші алергічні захворювання в сімейному анамнезі

□ діагноз ХОЗЛ, хронічного бронхіту або емфіземи в анамнезі

□ значуща експозиція до факторів ризику: тютюнопаління або застосування органічних палив

перебіг захворювання

часто поліпшення, яке може бути спонтанним або під впливом лікування, однак хвороба може призвести до стійкої бронхообструкції

зазвичай, незважаючи на лікування, з роками  хвороба повільно прогресує

лікування може частково, але суттєво, зменшити вираженість симптоматики; хвороба зазвичай прогресує і необхідно застосувати інтенсивне лікування

□ симптоми не наростають враз з плином часу; вираженість симптомів має сезонний характер або змінюється протягом наступних років

□ поліпшення може виникати спонтанно або під впливом застосування бронхолітика (негайно) або інгаляційного ГК (впродовж декількох тижнів)

□ симптоми повільно наростають з плином часу (хвороба з роками прогресує)

□ застосування швидкодіючого бронхолітика викликає лише часткове поліпшення

РГ грудної клітки

зазвичай в нормі

виражена гіперінфляція легень та інші типові для ХОЗЛ ураження

схоже, як при ХОЗЛ

□ в межах норми

□ гіперінфляція легень тяжкого ступеня

загострення

спостерігаються загострення, однак їх ризик можна значно зменшити завдяки лікуванню

лікування може зменшити частоту загострень; супутні захворювання (якщо наявні) додатково погіршують стан хворого

загострення можуть спостерігатись частіше, ніж при ХОЗЛ, але лікування зменшує їх частоту; супутні захворювання додатково погіршують стан хворого

Діагностика захворювань дихальних шляхів на основі симптомів — як користуватись таблицею. У затіненому фрагменті таблиці перераховано ознаки, наявність яких дозволяє диференціювати астму та ХОЗЛ. У випадку кожного хворого необхідно порахувати кількість балів у кожному зі стовпців. Відповідність ≥3-м критеріям промовляє на користь діагнозу астми або ХОЗЛ. Якщо в обидвох стовпцях зазначено схожу кількість балів, слід розглянути діагноз АХПС.

типові ознаки запалення дихальних шляхів

еозинофіли і/або нейтрофіли

нейтрофіли у мокротинні, лімфоцити в дихальних шляхах, може спостерігатись системне запалення

еозинофіли і/або нейтрофіли у мокротинні

АХП — астма-ХОЗЛ перехрест, ГК — глюкокортикоїд, ХОЗЛ — хронічне обструктивне захворювання легень, РГ — рентгенограма

Переклад за згодою з: Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, © Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2016. Усі права застережені. Доступне: http://www.goldcopd.org (оскільки вилучено термін „астма-ХОЗЛ перехрестний синдром” [АХПС], таблицю змодифіковано і внесено термін „астма-ХОЗЛ перехрест” [АХП]).