Таблиця 1. Клінічні настанови ASH 2018 щодо профілактики ВТЕ — рекомендації

хворі, госпіталізовані з приводу гострого захворювання, які отримують консервативну терапію

Пропонується радше застосування НФГ, НМГ або фондапаринуксу на противагу незастосуванню жодного парентерального антикоагулянту [У/Н].а

Серед вищеперерахованих антикоагулянтів пропонується радше застосувати НМГ [У/Н] чи фондапаринукс [У/ДН] на противагу НФГ.а

Пропонується застосовувати фармакологічну профілактику замість механічної профілактики [У/ДН].

У хворих, які не отримують фармакологічну профілактику, пропонується застосовувати механічну профілактику на противагу незастосуванню жодної профілактики [У/С].

Пропонується застосування лише фармакологічної профілактики або лише механічної профілактики на противагу комбінації обох методів [У/ДН].

У хворих, у яких застосовують механічну профілактику, пропонується використання з цією метою пристроїв для переміжної пневматичної компресії або панчіх із градуйованою компресією [У/ДН].

Рекомендується застосування НМГ замість НОАК [С/С].

Рекомендується радше застосовувати НМГ під час госпіталізації на противагу застосуванню НОАК під час госпіталізації та після виписки з лікарні [С/С].б

Рекомендують проводити профілактику ВТЕ лише під час госпіталізації, без її подальшого продовження [С/С].

хворі у тяжкому стані, які отримують консервативну терапію у відділенні інтенсивної терапії з приводу стану безпосередньої загрози життю (хворі у критичному стані)

 

Рекомендується радше застосовувати НФГ або НМГ на противагу їх незастосуванню [С/С].

Пропонується застосовувати НМГ замість НФГ [У/С].

Пропонується застосовувати фармакологічну профілактику замість механічної профілактики [У/ДН].

У хворих, які не отримують фармакологічну профілактику, пропонується застосовувати механічну профілактику на противагу незастосуванню жодної профілактики [У/С].

Пропонується застосування лише фармакологічної профілактики або лише механічної профілактики на противагу комбінації обох методів [У/ДН].

У хворих, у яких застосовують механічну профілактику, пропонується використання з цією метою пристроїв для переміжної пневматичної компресії або панчіх із градуйованою компресією [У/ДН].

Рекомендують проводити профілактику ВТЕ лише під час госпіталізації, без її подальшого продовження [С/С].

хворі з хронічними захворюваннями та хворі, що перебувають в будинках-інтернатах

Пропонується радше не застосовувати профілактику ВТЕ на противагу її застосуванню [У/ДН].в

хворі, які отримують консервативну терапію в амбулаторних умовах з менш значущими факторами ризикуг ВТЕ

Пропонується не застосовувати профілактику ВТЕ [У/ДН].

подорожі на великі відстані

В осіб, які подорожують на великі відстані (тривалістю >4-х год), без факторів ризику ВТЕ пропонується не застосовувати панчіх із градуйованою компресією, НМГ ані АСК з метою профілактики ВТЕ [У/ДН].

В осіб зі значно підвищеним ризиком ВТЕ (напр., нещодавно проведена операція, ВТЕ в анамнезі, післяпологовий період, активне онкологічне захворювання або ≥2-х факторів ризику, зокрема комбінація вищевказаних чинників з гормональною замісною терапією, ожирінням чи вагітністю) пропонується застосувати під час подорожей на великі відстані ( >4-х год) панчохи з градуйованою компресією або НМГ у профілактичній дозі [У/ДН].

В осіб зі значно підвищеним ризиком ВТЕ (напр., нещодавно проведена операція, ВТЕ в анамнезі, післяпологовий період, активне онкологічне захворювання або ≥2-х факторів ризику, зокрема комбінація вищевказаних чинників з гормональною замісною терапією, ожирінням чи вагітністю), у яких застосування НМГ або панчіх із градуйованою компресією є неможливим (напр. у зв’язку з фінансовою ситуацією або небажанням застосовувати інші вказані антикоагулянти) пропонується застосувати АСК на противагу незастосуванню профілактики ВТЕ [У/ДН].

на основі 1-ї позиції літератури

а Вказана рекомендація також стосується хворих з інсультом, які отримують профілактику ВТЕ.

б Вказана рекомендація не стосується хворих, які вживають НОАК з інших причин.

в Якщо в осіб, яких стосується дана рекомендація, розвивається гостре захворювання, слід діяти згідно з іншими, відповідними рекомендаціями.

г напр., іммобілізація, невелика травма, хвороба, інфекція

Примітка: Команда, яка опрацьовувала клінічні настанови, визнала ризик смерті, ТЕЛА, ТГВ середньої або значної вираженості та серйозну кровотечу ключовими для прийняття рішення щодо застосування чи незастосування даного втручання. Також ця команда вирішила, що основою для прийняття рішень повинно бути уникнення цих подій. Під час формулювання рекомендацій також було враховано вартість і ефективність витрат для даного втручання, а також можливість одобрення та реалізації рекомендацій пацієнтом.

У квадратних дужках зазначено силу рекомендації та якість даних, на яких вони базуються [сила рекомендації/якість даних]. Сила рекомендації: сильна [С] або умовна [У]. Якість даних (впевненість авторів щодо точності оцінки ефективності і безпеки даної тактики дій): висока (В), середня (С), низька (Н) або дуже низька (ДН).