Таблиця 2.8-2. Характеристика категорії аортального стенозу (АС)

Категорія

AVA (см2)

сер. AVG (мм рт. ст.)

ФВЛШ (%)

SVi (мл/м2)

Примітки

високоградієнтний АС

≤1,0

>40

Н або ↓

Н або ↓

тяжкий АС незалежно від показника ФВЛШ та потоку (Н чи ↓)

низькопоточний, низькоградієнтний АС зі зниженою ФВЛШ

≤1,0

<40

<50

≤35

проведіть ехокардіографічний тест із навантаженням низькою дозою добутаміну з метою диференціювання істинно тяжкого АС та псевдотяжкого АСа

низькопоточний, низькоградієнтний АС зі збереженою ФВЛШ

≤1,0

<40

≥50

≤35

типово у хворих старших вікових груп, асоціюється з малими розмірами шлуночка, значущою гіпертрофією лівого шлуночка та часто з артеріальною гіпертензією; діагностувати тяжкий АС складно, це вимагає виключення помилок при проведенні вимірювань, а також інших причин таких відхилень при ехокардіографічному дослідженніб,в

низькоградієнтний АС з нормальним потоком і збереженою ФВЛШ

≤1,0

<40

≥50

>35 

найчастіше лише помірний АС

а Псевдотяжкий АС — це збільшення (під час тесту з добутаміном) AVA до >1,0 см² із нормалізацією потоку; додатково наявність контрактильного резерву (підвищення ударного об’єму на >20 %) асоціюється з кращими результатами лікування.

б Ступінь кальцифікації аортального клапана при багатошаровій КТ корелює із запущеністю вади та подальшим перебігом захворювання.

в Фактори, що збільшують ймовірність тяжкого АС у хворих із AVA <1,0 см² і сер. AVG <40 мм рт. ст. при збереженій ФВЛШ: 1) клінічні критерії (типові суб’єктивні симптоми, які не можна пояснити іншою причиною; похилий вік [>70 років]); 2) якісні показники візуалізаційних методів дослідження (гіпертрофія лівого шлуночка [враховуйте потенційну роль артеріальної гіпертензії]; порушена функція поздовжніх волокон лівого шлуночка, яку неможливо пояснити іншим чином; 3) кількісні результати візуалізаційних методів дослідження (сер. AVG 30–40 мм рт. ст. [гемодинамічні вимірювання проводять за умов нормотензії]; AVA ≤0,8 см²; низький потік [SVi <35 мл/м², підтверджений іншими методами, аніж стандартний доплерівський метод — вимірювання вихідного тракту лівого шлуночка при тривимірній ЧСЕхоКГ або багатошаровій КТ, МРТ серця, результати інвазивних досліджень]; підвищений кальцієвий  індекс при КТ [індекс Агатстона ≥3000 у чоловіків і ≥1600 у жінок — тяжкий АС дуже ймовірний; якщо ≥2000 у чоловіків та ≥1200 у жінок — тяжкий АС ймовірний)

↓ — знижений рівень, AVA — площа устя аорти, AVG — аортальний градієнт, SVi — індекс ударного об'єму, Н — показник у межах норми, ФВЛШ — фракція викиду лівого шлуночка

на основі клінічних настанов ESC і EACTS 2021, модифіковано