Застосування риб’ячого жиру, що містить омега-3 жирні кислоти, у порівнянні з плацебо, з метою профілактики розвитку серцево-судинних захворювань і злоякісних новоутворень, впродовж періоду тривалістю 5,3 року (медіана)

Кінцеві точки

Плацебо (%)

Застосування омега-3 жирних кислот (%)

ВР (95 % ДІ)

серйозна серцево-судинна подіяа

3,24

2,98

0,92 (0,80–1,06)

інфаркт міокарда

1,55

1,12

0,72 (0,59–0,90) 
NNT 233 (159–652)*

інсульт

1,10

1,14

1,04 (0,83–1,31)

смерть внаслідок серцево-судинних причин

1,14

1,10

0,96 (0,76–1,21)

серйозна серцево-судинна подіяа і коронарна реваскуляризаціяб

4,38

4,07

0,93 (0,82–1,04)

будь-яке інвазивне злоякісне новоутворення

6,16

6,34

1,03 (0,93–1,13)

смерть внаслідок будь-якої причини

3,75

3,81

1,02 (0,90–1,15)

смерть внаслідок злоякісного новоутворення

1,34

1,30

0,97 (0,79–1,20)

а інфаркт міокарда, інсульт, смерть внаслідок серцево-судинних причин 
б
 черезшкірне коронарне втручання або аорто-коронарне шунтування 
* NNT, розрахунок якого провели автори статті на основі ВР, розрахованого авторами дослідження