Таблиця. Менеджмент черепно-мозкової травми у дорослого хворого

A

прохідність дихальних шляхів

• догляд за стабілізацією шийного відділу хребта

• забезпечення прохідності дихальних шляхів, якщо цього вимагає ситуація (напр., якщо GCS ≤8, слід розглянути доцільність інтубації, пам’ятаючи про запобігання підвищенню ВЧТ під час цієї процедури).

Показання до інтубації та допоміжної вентиляції легенів при черепно-мозкових травмах:

• нездатність пацієнта підтримувати прохідні дихальні шляхи

• ризик аспірації, відсутність рефлексів із задньої стінки горла

• дихальна недостатність:

- гіпоксія PaO2 <60 мм рт.ст. (повітря), PaO2 <100 мм рт.ст. (100% O2)

- гіперкапнія PaCO2 >45 мм рт.ст.

• необхідність гіпервентиляції через посилення симптомів внутрішньочерепної гіпертензії

• спонтанне дихання хворого, яке знижує РаСО2 <25 мм рт

• раптове погіршення свідомості, незалежно від значення GCS або якщо GCS ≤8

• судоми

• необхідність транспортування пацієнта в інший центр

• розвиток ускладнень, напр., гіпертермії або нейрогенного набряку легенів

B

дихання:

• забезпечення належної вентиляції з утриманням PaO2 в межах норми; PaCO2 слід підтримувати на рівні 35–40 мм рт.ст., тому слід уникати гіпервентиляції; при необхідності допоміжна вентиляція легенів проводиться після попередньої інтубації та седації пацієнта

• винятком є випадки, коли гіпервентиляція є останнім доступним методом зниження ВЧТ, а пацієнт має виражені симптоми синдрому вклинення; у цій ситуації слід розглянути можливість зниження PaCO2 <35 мм рт

C

кровообіг:

• забезпечення задовільної церебральної префузії

• підтримка середнього артеріального тиску на рівні, що забезпечує задовільний мозковий кровообіг, враховуючи, що підвищення ВЧТ також форсує підвищення САТ. Зниження САТ до рівня ВЧТ призводить до припинення мозкового кровообігу і, як наслідок, через 4–5 хвилин починається процес загибелі клітин тканин головного мозку.

• церебральний перфузійний тиск повинен підтримуватися на рівні не менше 70 мм рт.ст.

D

неврологічна оцінка

• через регулярні проміжки часу слід оцінювати GCS та зіниці

• контроль глікемії та підтримка нормоглікемії

• швидке та ефективне лікування судом у разі їх виникнення

E

інші:

• захист від гіпер- і гіпотермії

GCS — шкала Глазго, ВЧТ — внутрішньочерепний тиск, САТ — середній артеріальний тиск, PaO2 — парціальний тиск кисню, PaCO2 — парціальний тиск вуглекислого газу