Таблиця 2.34-3. Тактика при активній кровотечі у хворих, які приймають пероральні антикоагулянти

ЛЗ

Тактика

незалежно від інтенсивності кровотечі

НОАК або АВК

1) проведіть компресію місця кровотечі

2) оцініть стан гемодинаміки та артеріальний тиск, визначте основні показники згортання крові, загальний аналіз крові та показники функції нирок

3) зберіть анамнез щодо антикоагулянтної терапії (остання доза НОАК або АВК — коли, яка)

невелика кровотеча

АВК

відмініть АВК до моменту зниження МНВ <2

НОАК

пропустіть 1 дозу або відмініть лікування на 1 день

помірна або тяжка кровотеча

АВК або НОАК

симптоматична терапія:

1) поповніть розчини

2) проведіть трансфузію препаратів крові

3) зупиніть кровотечу (напр. ендоскопічним методом)

АВК

обміркуйте призначення вітаміну К (1–10 мг в/в)

НОАК

зважте призначення активованого вугілля впродовж ≈2 год від вживання ЛЗ

тяжка або загрозлива для життя кровотеча

НОАК

1) застосуйте речовину, яка нейтралізує дію ЛЗ (ідаруцизумаб — антитіло, яке нейтралізує дію дабігатрану — доза 5 г в/в), а якщо недоступний, розгляньте КПК

2) обміркуйте введення ТМ, якщо кількість тромбоцитів <60 000/мкл або хворий приймає антитромбоцитарні ЛЗ

АВК

1) введіть КПК, а якщо недоступний — СЗП

2) розгляньте доцільність введення ТМ, якщо кількість тромбоцитів <60 000/мкл або хворий приймає антитромбоцитарні ЛЗ

АВК — антагоніст вітаміну К, аКПК — концентрат факторів активованого протромбінового комплексу, КПК — концентрат факторів протромбінового комплексу, НОАК — новий оральний антикоагулянт, що не є антагоністом вітаміну К, СЗП — свіжозаморожена плазма, ТМ — тромбоцитарна маса