Таблиця 18.9-2. Традиційні критерії діагностики дисфункції органів, асоційованої з сепсисома

1) тканинна гіпоперфузія, асоційована з сепсисом або

2) порушення функції органів та систем органів, викликане інфекцією, а саме ≥1 з наведених нижче варіантів дисфункцій:

а) гіпотензія, спричинена сепсисом

б) концентрація лактату >ВМН

в) діурез <0,5 мл/кг/год впродовж >2 год попри адекватну рідинну ресусцитацію

г) PaO2/FiO2 <250 мм рт. ст., якщо легені не є осередком інфекції, або <200 мм рт. ст., якщо легені є осередком інфекції

д) креатинінемія >176,8 мкмоль/л (2 мг/дл)

е) білірубінемія >34,2 мкмоль/л (2 мг/дл)

є) число тромбоцитів у крові <100 000/мкл

ж) коагулопатія (INR >1,5)

а Це критерії, що раніше пропонувалися для діагностики тяжкого сепсису.

FiO2 — вміст кисню у вдихаємій суміші, виражений у вигляді десяткового дробу, ВМН — верхня межа норми, PaO2 — парціальний тиск кисню в артеріальній крові;

на підставі рекомендацій Surviving Sepsis Campaign 2012