Таблиця 2.34-7. Рекомендована антикоагулянтна терапія хворим із фібриляцією передсердь і помірним або високим ризиком тромбо-емболічних ускладнень після імплантації стентів в коронарні артерії (у разі необхідності застосування перорального антикоагулянту)

Клінічна ситуація

Імплантований стент

Рекомендації

низький ризик кровотечіa

планова операція

BMS або DES нової генерації (надається перевага)б

1-ий міс.: потрійна терапіяв — ПАг,д + AСК 75–100 мг/добу + клопідогрель 75 мг/добу + гастропротекціяе

потім до 12 міс.: ПAг + 1 антитромбоцитарний ЛЗ (AСК 75–100 мг/добу або клопідогрель 75 мг/добу)

тривало: лише ПAг,є

гострий коронарний синдром

BMS або DES нової генерації (надається перевага)б

6 міс.: потрійна терапія — ПАг,д + AСК 75–100 мг/добу + клопідогрель 75 мг/добу + гастропротекціяе

потім до 12 міс.: ПAг + 1 антитромбоцитарний ЛЗ (AСК 75–100 мг/добу або клопідогрель 75 мг/добу)

тривало: лише ПAг,є

високий ризик кровотечіa

планова операція

BMS/DES нової генерації

1-ий міс.: потрійна терапіяв – ПАг,д + AСК 75–100 мг/добу + клопідогрель 75 мг/добу + гастропротекціяе

потім до 6 міс.: ПАг + 1 антитромбоцитарний ЛЗ (AСК 75–100 мг/добу або клопідогрель 75 мг/добу)

тривало: лише Паг,є

гострий коронарний синдром

BMS/DES нової генерації

1. міс.: потрійна терапіяв – ПАг + AСК 75–100 мг/добу + клопідогрель 75 мг/добу + гастропротекціяе

потім до 12 міс.: ПАг + 1 антитромбоцитарний ЛЗ (AСК 75–100 мг/добу або клопідогрель 75 мг/добу)

тривало: лише ПАг,є

a в порівнянні з ризиком гострого коронарного синдрому або тромбозу стенту; б DES нової генерації (з еверолімусом або зотаролімусом) надається перевага в порівнянні з BMS (при низькому ризику кровотечі); в Розгляньте можливість подвійної терапії (ПA + AСК або клопідогрель). У пацієнтів після ГКС, особливо без імплантованого стенту. г НОАК або АВК; д НОАК необхідно застосовувати в нижчій дозі: дабігатран 110 мг 2 × на добу, ривароксибан 20 мг 1 × на добу або 15 мг 1 × на добу (якщо кліренс креатиніну 30–49 мл/хв), апіксабан 5 мг 2 × на добу або 2,5 мг 2 × на добу (у разі відповідності ≥2-м з наступних критеріїв: вік ≥80 років, маса тіла ≤60 кг, рівень креатиніну в сироватці ≥1,5 мг/дл [133 мкмоль/л]), особливо у хворих із високим ризиком кровотечі. е інгібітор протонної помпи; є У хворих із висо ким ризиком серцевих подій (ознаки, пов'язані з високим ризиком рецидивів ішемічних подій у хворих, яким проведено складне ЧКВ: в анамнезі тромбоз стенту попри відповідну антитромбоцитарну терапію, імплантація стенту в останню прохідну коронарну артерію, дифузне ураження багатьох судин, особливо у хворих з цукровим діабетом, ХХН [тобто кліренс креатиніну <60 мл/хв], імплантація ≥3-х стентів, інвазивне лікування ≥3-х стенозів, 2 стенти в місці відгалуження артерії, загальна довжина стенту >60 мм, лікування тотальної хронічної оклюзії) можна розглянути можливість подвійної терапії (ПА + АСК або клопідогрель).

AСК — ацетилсаліцилова кислота, BMS — металевий стент, ПА — пероральний антикоагулянт, DES — стент, який вивільняє ЛЗ, НОАК — новий оральний антикоагулянт, АВК — антагоніст вітаміну K

на основі рекомендацій ESC (2016 i 2017), модифіковані