Таблиця 1. Гормональні зміни при ожирінні

Гормон

Зміна концентрації в крові в ході ожиріння

Механізм/причина зміни

ТТГ

N або ↑

↑ секреція лептину та інсуліну

↑ периферичне споживання T4

FT4

N або дещо ↓

↑ периферичне споживання T4

кортизол

N або ↑

Аномальний результат супресивного тесту з дексаметазоном

↑ КРГ, ↑ активність ферменту 11β‑HSD1 в жировій тканині, ↓ концентрація КЗГ

 Підвищена активність осі гіпоталамус–гіпофіз–наднирники

АКТГ

N або ↑

↑ КРГ

ГР

N або ↓

↓ секреція СРГ, ↑ концентрація GH‑BP, ↑ концентрація інсуліну, ↓ концентрація греліну, ↑ концентрація соматостатину

ІФР‑1

N або ↓ (незначною мірою при патологічному ожирінні)

↑ чутливість до ГР, підвищений вміст тригліцеридів у печінці

тестостерон у чоловіків

↑ концентрація ГЗСГ, ↑ активність ароматази, ↓ секреція ГнРГ

тестостерон у жінок

інсулінорезистентність (при СПКЯ), ↓ концентрація ГЗСГ

ЛГ і ФСГ

↓ у чоловіків

↑ ЛГ у жінок

↑ пропорція естрогенів/андрогенів,

 інсулінорезистентність

пролактин

Не визначена

Спірні дані

25‑OH‑D (вітамін D)

Збільшене захоплення в жировій тканині, знижена експозиція до сонця, ↓ білка, що зв’язує 25‑OH‑D, ↓ гідроксиляція вітаміну D в печінці

ПТГ

N або ↑

Вторинна до дефіциту вітаміну D

інсулін

інсулінорезистентність

ренін

↑ симпатична активація

альдостерон

↑ активність адипокінів, активація системи ренін-ангіотензин, ↑ секреція лептину

ГПП‑1

↑ концентрація вільних жирних кислот, мікробіота

лептин

збільшення маси жирової тканини, стійкість до лептину

грелін

відсутність зниження рівня греліну після їжі

↓ — знижена, ↑ — підвищена, N — в нормі

11β‑HSD1 — 11β‑гідроксистероїдна дегідрогеназа типу 1, 25‑OH‑D — 25‑гідроксивітамін D, АКТГ — кортикотропін, ГЗСГ — глобулін, що зв'язує статеві гормони, ГнРГ — гонадоліберин, ГПП-1 — глюкагоноподібний пептид 1, ГР — гормон росту (соматотропний гормон, соматотропін), ІФР‑1 — інсуліноподібний фактор росту типу 1, КЗГ — транскортин, ЛГ — лютропін, ПТГ — паратгормон, СПКЯ — симптом полікістозних яєчників, СРГ — соматоліберин, ТТГ — тиреотропний гормон, ФСГ — фолікулостимулюючий гормон, (F)T3 — (вільний) трийодтиронін, (F)T4 — (вільний) тироксин, GHBP  (англ. growth hormone binding protein) — білок, що зв’язує гормон росту