Таблиця 2.13-1. Діагностика інфекційного ендокардиту (ІЕ) — критерії університету Дюка, змодифіковані ESC у 2015 р.

патологічні критерії підтвердженого діагнозу ІЕ

1) виявлення мікроорганізмів під час культивування або гістологічного дослідження вегетації, вегетації, яка спричинила емболію, матеріалу з абсцесу в ділянці серця, або 

2) виявлення під час морфологічного дослідження пошкоджень, які свідчать про активний ІЕ (вегетації або абсцес в ділянці серця) та підтвердження ознак ІЕ під час гістологічного дослідження

клінічні критерії ІЕ

великі критерії

1) позитивні результати гемокультури

а) типові для ІЕ мікроорганізми, культивовані в 2-х окремих посівах крові — Streptococcus viridans, Streptococcus gallolyticus (Streptococcus bovis), група HACEK, Staphylococcus aureus або позагоспітальні штами ентерококів у разі відсутності первинного вогнища інфекції, або

б) типові для ІЕ мікроорганізми у персистуючих позитивних гемокультурах — ≥2-х позитивних результатів посівів крові у зразках, забір яких здійснено з інтервалом >12 год, або позитивні усі 3 або більшість із ≥4-х посівів, якщо між забором першого і останнього минуло ≥1 год, або

в) 1 позитивний результат посіву, яким підтверджено Coxiella burnetii або наявність антитіл IgG до Coxiella burnetii у титрі >1:800;

2) результат візуалізаційних досліджень, який підтверджує ІЕ

 а) ехокардіографічне дослідження, яке підтверджує ІЕ — вегетації; абсцес, псевдоаневризма, внутрішньосерцева фістула; перфорація стулок клапана або клапанна аневризма; нова часткова неспроможність протезованого клапана;

б) аномальна активність навколо місця імплантації штучного клапана, виявлена під час дослідження ПЕТ/ТК з  18F­‑ФДГ (тільки, якщо протезований клапан імплантовано >3 міс. раніше) або дослідження ОФЕКТ-ТК з міченими лейкоцитами;

в) однозначне паравальвулярне пошкодження  при КТ серця  

малі критерії

1) в анамнезі — вада серця або інше захворювання серця, яке сприяє розвитку ІЕ, або внутрішньовенне вживання наркотиків;

2) лихоманка >38 °C;

3) судинні прояви (зокрема симптоми, які виявлено виключно за допомогою візуалізаційних досліджень) — серйозні артеріальні емболії, септична легенева емболія, запальна аневризма, внутрішньочерепний крововилив, крововиливи у кон’юнктиву, симптом Джейнвея;

4) імунні порушення — гломерулонефрит, вузлики Ослера, плямки Рота, наявність ревматоїдного фактора;

5) мікробіологічні докази — позитивний результат гемокультури, який однак не відповідає великому критерію, або позитивний результат серологічних досліджень, типовий для активного інфікування мікроорганізмом, що спричинив ІЕ  

підтверджений клінічний діагноз — 2 великі критерії або 1 великий критерій + 3 малі критерії, або 5 малих критеріїв

можливий клінічний діагноз — 1 великий критерій + 1 малий критерій або 3 малі критерії

заперечення діагнозу:

1) підтвердження іншого діагнозу або

2) регресування симптомів, на підставі яких виникла підозра на ІЕ, впродовж ≤4-х днів від призначення антибіотикотерапії, або

3) невідповідність патологічним критеріям під час аутопсії або під час дослідження матеріалу, забір якого проводився інтраопераційно впродовж ≤4-х днів від призначення антибіотикотерапії, або 

4) невідповідність критеріям можливого діагнозу

на підставі рекомендацій ESC 2015, змодифіковано