Таблиця 1. Клінічні та ангіографічні фактори збільшеного ризику геморагічних та ішемічних (тромбоемболічних) подій

клінічні фактори

вік ≥65 років

жіноча стать

ГКС з підвищеною концентрацією серцевого тропоніну

раніше діагностована ішемічна хвороба серця (ГКС або перенесена коронарна реваскуляризація)

раніше діагностований атеросклероз периферичних артерій

цукровий діабет із показаннями до фармакотерапії

хронічна хвороба нирок (рШКФ <60 мл/хв/1,73 м2)

ангіографічні фактори

КХ з багатосудинним ураженням

необхідність імплантації стента довжиною >30 мм

наявність тромбу

стеноз, що охоплює розгалуження артерії, із показаннями до імплантації ≥2-х стентів

стеноз ділянки стовбура лівої коронарної артерії або проксимального відділу LAD

зміни з вираженим кальцинозом та показаннями до ротабляції

ГКС — гострий коронарний синдром, КХ — коронарна хвороба, рШКФ — розрахована швидкість клубочкової фільтрації,  LAD — ліва передня низхідна коронарна артерія