Таблиця 24.22-1. Склад і властивості кристалоїдів для в/в інфузії — у порівнянні з плазмою

Компонент

Плазма

0,9 % NaCl

Суміш 5 % глюкози і 0,9 % NaCl

5 % 

глюкоза

5 % глюкоза з додаванням електролітів (у т. ч. буферів) (GNAK)a

Розчин Рінгера

Розчин Рінгера-лактата

Розчин Хартманаa,б

Поліелектролітні розчиниа

1:1

2:1

Benelyte

Optilyte

Plasmalyte

Sterofundin ISO

Venolyte

Na+ 

(ммоль/л)

135–145

154

76,9

51,3

0

40

147,2

130,5

131

 140

141

140

145

137

Cl 

(ммоль/л)

95–105

154

76,9

51,3

0

40

155,6

109,6

111

 118

109

98

127

110

K+ 

(ммоль/л)

3,5–5,3

0в

0

0

0в

20

4

4

5

 4

5

5

4

4

HCO3 

(ммоль/л)

24–32

0

0

0

0

23 (ацетат)

 

0

28 (лактат)

29 (лактат)

 30 (ацетат)

34 (ацетат)

3 (малат)

27 (ацетат)

23 (глюконат)

24 (ацетат)

5 (цитрат)

34 (ацетат)

Ca2+ 

(ммоль/л)

2,2–2,6

0

0

0

0

0

2,2

1,4

2

 1

2

0

2,5

0

Mg2+ 

(ммоль/л)

0,8–1,2

0

0

0

0

1,5

0

0

0

 1

1

1,5

1

1,5

глюкоза

(ммоль/л)

3,5–5,5

0

139 (25 г/л)

185 (333 г/л)

278 (50 г/л)

278 (50 г/л)

0

0

0

55,5 (10 г/л)

0

0

0

0

pH

7,35–7,45

4,5–7,0

3,5–6,5

3,5–6,5

3,5–5,5

4,5–6,5

5,0–7,5

6,0–7,5

5,0–7,0

 5,5–5,7

5,0–7,5

6,5–8,0

5,1–5,9

6,9–7,9

 

осмолярність

(мОсмоль/л)

 

275–295

308

293

290

278

402

309

274

278

 351

295

295

309

285,5

а у графі HCO3 наведена концентрація буфера (ацетату, лактату, малату, глюконату, цитрату);

б зараз недоступний у Польщі (іноді його вважали варіантом розчину Рінгера-лактату і випускали під такою назвою);

в У Польщі є готові розчини 0,9 % NaCl і 5 % глюкози з додаванням KCl в концентраціях 0,15 % (20 ммоль/л) і 0,3 % (40 ммоль/л).

на основі: National Institute for Health and Care Excellence: Intravenous fluid therapy for adults in hospital. NICE clinical guideline 174. Issued: December 2013. Last update: May 2017. guidance.nice.org.uk/cg174, з адаптацією до польських умов