Таблиця 16.14-1. Класифікаційні критерії подагри згідно з American College of Rheumatology та European League Against Rheumatism (ACR/EULAR)а

Критерій

Категорія

Категорія

клінічний

схема ураження суглобів або синовіальних сумок під час нападу (будь-коли)

суглоб/суглоби або навколосуглобова сумка/сумки, за винятком гомілковостопного суглоба, суглобів плесна або першого плеснофалангового суглоба (або їх ураження є виключно проявом поліартриту)

0

гомілковостопний суглоб або суглоби плесна (як складова моно- або олігоартриту) без ураження першого плеснофалангового суглоба

1

перший плеснофаланговий суглоб (як складова моно- або олігоартриту)

2

клінічні прояви під час нападу (буль-коли)

еритема над ураженим суглобом (зі слів пацієнта або виявлена лікарем)

1

доторкання до суглоба або його стискання є нестерпними для пацієнта

1

доторкання до суглоба або його стискання є нестерпними для пацієнта

1

перебіг нападу (будь-коли); наявність ≥2-х з 3-х нижченаведених ознакб:

 – час до появи максимальної вираженості болю <24 год

 – зникнення проявів впродовж ≤14 днів

 – повна редукція симптоматики у період між нападами

1 типовий напад

1

рецидивуючі типові напади

2

у клінічній картині спостерігаються тофуси: проривання або крейдоподібні підшкірні вузлики, в області яких часто візуалізуються поверхневі судини, у типових локалізаціях: суглоби, вушні раковини, навколосуглобова сумка ліктьового суглоба, кінчики пальців, сухожилля (напр. ахіллове)

відсутні

0

спостерігаються

4

лабораторний

рівень сечової кислоти в сироватці крові (мг/дл [мкмоль/л])в

<4 (240)

–4

від 4 до <6 (від 240 до <360)

0

від 6 до <8 (від 360 до <480)

2

від 8 до <10 (480 до <600)

3

≥10 (600)

4

кристали урату натрію у синовіальній рідині суглоба або навколосуглобової сумки із наявною (будь-коли) симптоматикоюг

ні

–2

дослідження не проводилось

0

так

підтвердження діагнозуд

візуалізаційнийе

кристали урату натрію в суглобі або навколосуглобовій сумці із наявною (будь-коли) симптоматикою

симптом подвійного контуру при УЗДє або депозити урату при ДЕКТж

4

пошкодження суглобів, асоційоване з подагрою

≥1 ерозія при традиційній РГ кисті руки або стопиз 

4

Інтерпретація: макс. результат становить 23 бали. Для постановки діагнозу подагри достатньо отримати 8 балів. Якщо у синовіальній рідині не виявлено кристалів урату натрію, то слід відмінусувати 2 бали, а при рівні сечової кислоти в сироватці крові <4 мг/дл (240 мкмоль/л) слід відмінусувати 4 бали. Цим підкреслюється значимість вищевказаних ознак у зменшенні ймовірності захворювання. Калькулятор є доступним в інтернеті (http://goutclassificationcalculator.auckland.ac.nz, а також на веб-сторінках EULAR i ACR).

а Класифікація стосується виключно осіб з ≥1 епізодом (нападом) припухлості, болю чи підвищеної чутливості периферичного суглоба або синовіальної сумки (вхідний критерій). Для постановки діагнозу подагри достатньо отримати 8 балів або підтвердити наявність кристалів моноурату натрію в суглобі з наявною смптоматикою або синовіальній сумці (тобто суглобовій рідині) або тофусі (достовірний критерій).

б незалежно від протизапального лікування

в Виміряний уриказним методом, найкраще в період, коли пацієнт не приймає гіпоурикемічні ЛЗ та через >4 тиж. від початку нападу (тобто у міжнападний період); якщо це можливо, повторно проведіть дослідження зі збереженням вищенаведених умов. Під час підрахунку балів необхідно врахувати максимальний показник, незалежно від часу його визначення.

г Повинна оцінювати спеціально навчена особа.

д Виявлення кристалів моноурату натрію в суглобі з наявною симптоматикою або синовіальній сумці (тобто синовіальній рідині), або тофусі підтверджує діагноз  (достовірний критерій), тому в такому випадку не потрібно враховувати інших критеріїв.

е У разі, якщо візуалізаційні методи дослідження недоступні — нараховують 0 балів.

є Гіперехогенне нерегулярне підсилення над поверхнею гіалінового хряща незалежно від кута падіння ультразвукового променя (псевдопозитивний симптом «подвійного контуру» може виникати на поверхні хряща, однак повинен зникати після зміни кута прикладання датчика).

ж Наявність «колірних кодів» уратів в суглобі або навколосуглобній ділянці; зображення повинні бути виявлені за допомогою сканера ДЕКТ при напрузі 80 кВ і 140 кВ та проаналізовані за допомогою спеціально розробленої для подагри програми та алгоритму (2-material decomposition), за допомогою якого проводять ідентифікацію уратів на основі колірних кодів. Позитивний результат — наявність урату (колірного коду) в межах суглоба або навколосуглобових тканин (до депозитів урату не зараховуються наступні зміни: в нігтьовому ложі, розміром менше міліметра, у шкірі, спричинені рухом, збільшення жорсткості випромінювання або судинні артефакти).

з Дефект кіркового шару зі склеротичною облямівкою і нависаючими краями («штампований»; за винятком дистальних міжфалангових суглобів і ознаки «крил чайки», оскільки вказані ураження можуть спостерігатись при деформуючому остеоартрозі).

ДЕКТ — двохенергетична комп’ютерна томографія