Таблиця 1.15-1. Диференційна діагностика захворювань дихальної системи на основі об’єктивних симптомів

Патологічна зміна

Рухи грудної клітки

Перкуторний звук

Голосове тремтіння

Дихальні шуми

Зміщення середостінняа

інфільтрація

асиметричні, слабші на стороні інфільтрації

притуплений

посилене

бронхіальне дихання, вологі хрипи

ні

ателектаз

асиметричні, значно слабші на стороні ателектазу

притуплений

– ослаблене (обтураційний ателектаз)

– посилене (компресійний ателектаз)

– значно ослаблене везикулярне дихання

– поодинокі вологі хрипи

– може бути бронхіальне дихання

у бік ателектазу

фіброз (двосторонній)

симетрично дещо послаблені

незначно притуплений

дещо ослаблене

– ослаблене везикулярне дихання

– крепітація та вологі хрипи

ні

рідина в плевральній порожнині

асиметричні, слабші на стороні рідини

притуплений

ослаблене

везикулярне дихання відсутнє, при незначній кількості рідини може вислуховуватись шум тертя плеври

у протилежний бік

пневмоторакс (не стосується обмеженого пневмотораксу в межах “плаща легені”)

асиметричні, слабші на стороні пневмотораксу

барабанний

відсутнє

дихальні шуми відсутні

у протилежний бік

обструкція дихальних шляхів

– симетрично посилені

– зазвичай з участю додаткових дихальних м’язів

зазвичай нормальний

без змін або ослаблене

– сухі свистячі та дзижчачі хрипи

– видовження фази видиху

– везикулярне дихання може бути ослаблене

ні

a при об’єктивному обстеженні шиї інколи можна виявити зміщення трахеї.