Таблиця 1.37-2. Шкала Глазго

Оцінювана реакція

Ступінь порушення

Кількість балів

відкривання очей

спонтанне

4

на прохання

3

у відповідь на больовий подразник

2

відсутність реакції

1

мовна реакція

правильна, пацієнт повністю зорієнтований

5

відповідає, але дезорієнтований

4

вживає неадекватні слова

3

видає незрозумілі звуки

2

відсутність реакції

1

рухова реакція

на прохання

6

здатний злокалізувати больовий подразник

5

правильна згинальна реакція (уникання у відповідь на больовий подразник)

4

патологічна згинальна реакція (декортикація)

3

розгинальна реакція (децеребраційна ригідність)

2

відсутність реакції

1