Таблиця 13.1-1. Диференційна діагностика і лікування ЦД MODY та ЦД 1-го типу

Диференційні ознаки

ЦД MODY

ЦД 1-го типу

вади розвитку (головним чином нирок та сечостатевої системи)

так/ні

ні

ЦД в сімейному анамнезі у ≥3-х поколіннях

так

ні

аутоімунні захворювання в сімейному або індивідуальному анамнезі

ні

так

антитіла до острівців

ні

так

С-пептид (тест з глюкагоном)

на початку — в нормі

низька концентрація

основне лікування

на початку — пероральні ЛЗ

інсулін

початок

повільний

скоріше гострий