Таблиця 13.1-3. Людські інсуліни та їх аналоги

Різновиди інсулінів і препарати

Дія

початкова

максимальна

діапазон

швидкодіючі аналоги інсуліну

аспарт

10–20 хв

1–3 год

3–5 год

глулізин

10–20 хв

1–2 год

3–5 год

ліспро

15 хв

40–60 хв

3–5 год

інсуліни короткої дії

нейтральний

30 хв

1–3 год

6–8 год

інсуліни середньої тривалості дії

ізофановий (НПХ)

0,5–1,5 год

4–12 год

18–20 год

aналоги інсуліну пролонгованої дії

детемір

1,5–2 год

3(4)–14 год

≤24 год

гларгін

1,5–2 год

відсутній пік

24 год

деглудек

відсутній пік

>48 год