Таблиця 13.1-6. Найважливіші характеристики пероральних ЛЗ та інкретиноміметиків, що використовуються при лікуванні ЦД 2 типу

Метформін

Похідні сульфонілсечовини

Інгібітори α-глюкозидази

Агоністи рецепторів ГПП-1

Інгібітори ДПП-4

Піоглітазон

Інгібітори SGLT-2

механізм

активація АМФ-кінази

закриття КАТФ каналів клітинної мембрани β-клітин підшлункової залози

гальмування кишкової α-глюкозидази

активація рецепторів ГПП-1

гальмування активності ДПП-4 та підвищення концентрації ГПП-1 i ГІП після прийому їжі

стимулювання конкретних ядерних рецепторів

потужне, селективне інгібування котранспортера 2 глюкози, залежного від іонів натрію

ефект

зниження синтезу глюкози у печінці; покращення периферичної чутливості до інсуліну

посилення секреції інсуліну

гальмування розщеплення полісахаридів у кишечнику

посилення секреції інсуліну, що залежить від наростання гіперглікемії, зниження апетиту

посилення секреції інсуліну, що залежить від наростання гіперглікемії

збільшення чутливості тканин до інсуліну

індукція глюкозурії шляхом блокування реабсорції глюкози із первинної сечі

вираженість цукрознижувального ефектуа

значна

значна

слабка

значна

значна

середня

значна

вплив на інсулін у плазмі

0

ризик гіпоглікемії

0

0

0

0

0

0

вплив на масу тіла

↓ або 0

0

0

вплив на серцево-судинний ризик

↓ (стосується ліраглутиду)

0

↓ (стосується емпагліфлозину та канагліфлозину)

побічні дії

шлунково-кишкові розлади

гіпоглікемія, збільшення маси тіла

кишкові розлади (діарея, метеоризм)

шлунково-кишкові розлади (нудота, блювання)

кропив'янка, ангіоневротичний набряк (рідко)

затримка води в організмі і набряки, збільшення маси тіла, підвищення ризику переломів трубчастих кісток

мікотична інфекція статевих органів, надмірна спрага; рідко — еуглікемічний кетоацидоз

протипоказання

діабетичні коми, недостатність органів (серця, головного мозку, печінки, нирок, дихальна), алкоголізм

діабетичні коми, недостатність органів (серця, печінки, нирок), вагітність

захворювання ШКТ, вагітність

шлунково-кишкова нейропатія, відсутність резервів β-клітин

ниркова недостатність, печінкова недостатність

серцева недостатність, печінкова недостатність, рак сечового міхура або гематурія різного походження

ниркова недостатність

↑ – збільшення ↓ — зменшення, 0 — без впливу

а Ступінь зниження відсотка HbA1c залежить від дози ЛЗ і від вихідного рівня HbA1c.

на основі рекомендацій ADA i EASD (2015), змодифіковано