Таблиця 13.3-1. Діагностичні критерії кетоацидозу

Легкий

Помірний

Тяжкий

глікемія у ммоль/л (мг/дл)

>13,9 (>250)

>13,9 (>250)

≥22,2 (≥400)

pH артеріальної крові

7,25–7,30

7,00–7,24

<7,0

концентрація гідрокарбонатів в сироватці крові (ммоль/л)

15–18

10–15

<10

кетонові тіла в сечі і/або сироватці крові

присутні

присутні

присутні

аніонний інтервал (ммоль/л)а

>10

>12

>12

порушення свідомості

хворий притомний

хворий притомний, може бути дезорієнтованим

кома

a Розрахована за формулою, у якій використовують виміряну, а не скориговану концентрацію натрію: концентрація в сироватці Na+ (ммоль/л) – [Cl (ммоль/л) + HCO3 (ммоль/л)].