Таблиця 13.4-1. Класифікація діабетичної нефропатії, за Mogensen, та її перебіг

Тривалість ЦД

Стадія

Клінічна картина

Прогноз

від дебюту захворювання

I — гіперфільтрація, гіпертрофія нирок

підвищення ШКФ до 160 мл/хв, збільшення нирок

можливе повне регресування змін

2–5 років

II — початок гістологічних змін, зміна структури та функції базальної мембрани

потовщення базальної мембрани та зміна її електричного заряду, розширення мезангію, відсутність альбумінурії

можливе часткове регресування змін

5–10 (15) років

III — початкова клінічна нефропатія

альбумінурія, зниження ШКФ з 160 до 130 мл/хв, підвищення артеріального тиску

можливе загальмування прогресування змін, іноді регресування

10 (15)–25 років

IV — явна нефропатія

постійна протеїнурія (стандартними методами), зниження ШКФ дo 70 мл/хв, пізніше до 10 мл/хв, постійне підвищення артеріального тиску, набряки, ліпідні порушення

можливе сповільнення перебігу змін, іноді їх затримка

>15 років

V — ниркова недостатність

підвищення креатинінемії, артеріальна гіпертензія

необоротне прогресування змін до термінальної ниркової недостатності

ШКФ — швидкість клубочкової фільтрації