Таблиця 13.4-2. Оцінка екскреції альбумінів із сечею у хворих із ЦД (за KDIGO 2012)

Показник

Категорія

нормальний або дещо підвищений

помірне підвищення

суттєве підвищенняа

співвідношення альбумін/креатинінб

мг/г

<30

30–300

>300

мг/ммоль

<3

3–30

>30

добова екскреція альбуміну з сечею (мг/24 год)в

<30

30–300

>300

співвідношення білок/креатинінб

мг/г

<150

150–500

>500

мг/ммоль

<15

15–50

>50

добова екскреція білка з сечею (мг/24 год)в

<150

150–500

>500

смужковий тест для виявлення білкаг

негативний або сліди

сліди до «+»

«+» або більше

a нефротична протеїнурія, якщо співвідношення альбумін/креатинін >2200 мг/г (>2200 мг/24 год), або співвідношення білок/креатинін >3000 мг/г (>3000 мг/24 год) 

б у першій ранковій або випадковій порції сечі; за умови, що середня екскреція креатиніну із сечею складає 1 г/24 год або 10 ммоль/24 год

в у добовій сечі

г результат смужкового тесту залежить від концентрації сечі