Таблиця 13.4-3. Диференційна діагностика нейропатичної та ішемічної стопи

Симптом

Ішемія стопи

Нейропатична стопа

біль під час рухів

++

біль у спокої

+++

±

порушення чутливості

++

пульс на нижніх кінцівках

відсутній

наявний

шкіра

холодна

тепла

кісткова структура

правильна

пошкоджена

різновид зміни

гангрена

виразка

локалізація зміни

залежить від локалізації змін в артеріях

залежить від зони внутрішнього та зовнішнього тиску

лікування

рух

розвантаження