Таблиця 13.4-4. Класифікація інфекцій діабетичної стопи за Infectious Diseases Society of America (IDSA) і International Working Group on the Diabetic Foot (2012)

Клінічна картина інфекції

Ступінь за шкалою PEDIS

Тяжкість інфекції за IDSA

без об’єктивних і суб’єктивних симптомів інфекціїa

1

інфекція відсутня

місцева інфекція, що займає лише шкіру та підшкірну клітковину (без втягнення глибших тканин і без загальних симптомів, які описані нижче); якщо з’являється еритема, то вона повинна мати діаметр >0,5 см, але ≤2 см від межі виразки

потрібно виключити інші причини запальної реакції шкіри (напр., травма, подагра, гостра нейроостеоартропатія Шарко, перелом, тромбоз, венозний застій)

2

легка

місцева інфекція (як вище) з еритемою >2 см або яка охоплює глибші структури, ніж шкіра чи підшкірна клітковина (напр. абсцес, остеомієліт, гнійний артрит, фасциїт, без системних симптомів запалення (→нижче)

3

помірна

місцева інфекція (як вище) із симптомами ССЗВб

4

тяжкав

a Інфекція наявна, якщо присутні ≥2 спосеред наступних симптомів: 1) локальний набряк або ущільнення; 2) еритема; 3) локальна пальпаторна чутливість або біль; 4) локальна гіпертермія; 5) гнійні виділення (густі, мутні, білі або кров’янисті).

б ≥2 із наступних симптомів: 1) температура тіла >38 °С або <36 °С; 2) ЧСС >90/хв; 3) ЧД >20/хв або PaCO2 <32 мм рт. ст.; 4) кількість лейкоцитів >12 000/мкл або <4000/мкл, або ≥10 % у формі незрілих (паличкоядерні)

в Ішемія може збільшувати тяжкість кожної інфекції, а критична ішемія часто призводить до тяжкої інфекції. Загальна інфекція може деколи маніфестуватись іншими клінічними симптомами, такими як: гіпотензія, сплутаність свідомості, блювання або симптоми метаболічних розладів, таких як ацидоз, тяжка гіперглікемія і гостра азотемія.

PaCO2 — парціальний тиск діоксиду вуглецю в артеріальній крові; ССЗВ — синдром системної запальної відповіді

на основі: Lipsky В.A. iі співавт., Clin. Infect. Dis., 2012; 54: 132-173